Wniosek egzekucyjny i licytacje nieruchomości


komornik
Wniosek egzekucyjny i licytacje nieruchomości
Dodano przez komornik · 1 539 odsłon

Prawo daje możliwość złożyć wniosek egzekucyjny do komornika dowolnie wybranego, oczywiście na terenie  Rzeczypospolitej  z wyjątkiem,  gdy sprawa  dotyczy egzekucji z nieruchomości. Biorąc pod uwagę względy praktyczne i ekonomiczne często  lepiej  złożyć wniosek egzekucyjny do komornika  właściwego  ze względu na  miejscowość  zamieszkania  dłużnika .  Często  takie rozwiązanie jest  bardziej wygodne  dla wierzyciela i mniej  kosztowne .  Aby  komornik  rozpoczął  postępowanie egzekucyjne z nieruchomości  trzeba  złożyć u komornika wniosek, który będzie wskazywał na  konkretną  nieruchomość. We wniosku  musi  znaleźć się dokładny adres jak również numer księgi wieczystej o ile dla danej nieruchomości  istnieje  wpis w księdze wieczystej. Egzekucji z nieruchomości może dokonać  wyłącznie  komornik sądowy przy sądzie rejonowym  odpowiednim  ze względu na  lokalizację  nieruchomości z której ma  zostać   wykonana  egzekucja czyli na przykład  jeśli  nieruchomość należąca do dłużnika  zlokalizowana  jest w Gdańsku, w rejonie  odpowiednim  dla Sądu Gdańsk Północ, egzekucję z nieruchomości może przeprowadzić  jedynie  komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ na przykład komornik sądowy Mariusz Bajeczko z Gdańska.  Gdy  komornik zarejestruje wniosek egzekucyjny zakłada akta sprawy i nadaje sprawie numer, poprzedzany oznaczeniem KMP. W sytuacji gdy wniosek nie  ma  żadnych braków formalnych komornik  dokonuje  zajęcia majątku pod warunkiem że we wniosku  zamieszczone  jest bądź to miejsce pracy dłużnika bądź jego konto.  Gdy  brak jest  powyższych  informacji komornik  wystąpi  do  odpowiednich  organów  w celu  ich ustalenia. Po otrzymaniu właściwych informacji komornik  dokonuje  zajęcia.  Jeśli  środki znajdą się na koncie komornika wciągu  czterech  dni zostaną przekazane wierzycielowi.  W chwili , gdy  zadłużony   ma  jakieś wierzytelności  dopuszczalne  jest zajęcie ich przez komornika.  Z chwilą , gdy egzekucja  obejmuje  ruchomości mogą  zostać  one zajęte i zlicytowane, a  środki  w ten sposób  otrzymane  zostają przekazane wierzycielowi. Jeśli komornik nie ustali żadnego majątku dłużnika, mimo usilnych prób i starań to w sytuacji,  jeśli  zaległość osiągnie okres dłuższy  od  6 miesięcy komornik  złoży  wniosek do Krajowego Rejestru Długów o  dopisanie  dłużnika na listę dłużników niewypłacalnych. Wierzyciel może złożyć doniesienie do prokuratury o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia. W przypadku bezskutecznej egzekucji w urzędzie gminy lub miasta można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Niektórzy zastanawiają się z ilu składników majątku dłużnika komornik  ma prawo   prowadzić egzekucję. W przypadku, gdy  mowa jest  o zaległościach alimentacyjnych sprawa wygląda tak, że komornik  ma możliwość  dokonać egzekucji ze wszystkich  elementów  majątku dłużnika alimentacyjnego jednocześnie aż do  chwili   zupełnej  spłaty zadłużenia. W sprawach alimentacyjnych  sprawa  nieco się komplikuje w momencie, gdy dłużnik zmieni  miejsce  zamieszkania lub nie  przebywa  pod adresem, pod którym jest zameldowany  wówczas  jeśli mimo usilnych prób dotarcia do dłużnika komornik nie jest wstanie dotrzeć do dłużnika występuje do Policji  o  ustalenie  miejsca pobytu dłużnika. Jeśli  chcielibyśmy  otrzymać świadczenia z alimentacyjnego funduszu  powinniśmy  wybrać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy  bądź  miasta. Zabrać ze sobą  należałoby  wniosek przy czym aby  był  on rozpatrzony  uprzednio  wszczęta  musi  być egzekucja sądowa przeciwko dłużnikowi. Stwierdzona też  musi  być bezskuteczność egzekucji  komorniczej . Warunek jest taki, że bezskuteczność komornika musi trwać  co najmniej   2  miesiące od  chwili  gdy złożony  został  wniosek egzekucyjny. Na wniosek wierzyciela komornik powinien  udostępnić  stosowne zaświadczenie zawierające  m.in.  informację o  powodach  bezskuteczności i o  podjętych   czynnościach  egzekucyjnych.  Otrzymanie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  warunkowane  jest tym,  aby   dochody  rodzinny na osobę nie przekraczał 725 zł. Świadczenie osoba uprawniona  otrzyma  do  chwilo  ukończenia  osiemnastego  roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do  skończenie   25  roku życia. W przypadku stwierdzonej niepełnosprawności świadczenia przysługują  bezterminowo . Z funduszu alimentacyjnego  pozyskamy  środki w wysokości sądownie zasądzonych alimentów ale nie  wyższe  niż 500  złotych .

Pokaż komentarze (1)

Komentarze

  • Paweł Bobek

    Bardzo rzetelny artykuł.

Powiązane artykuły

Hobby i rozrywka

Warsztaty sensoryczne oraz zwiedzanie browaru – poznaj tajniki wiedzy o piwowarstwie!

Powstawanie wyjątkowych piw rzemieślniczych jest złożonym procesem, w który trzeba włożyć zarówno wiele pracy, jak i pasji. Piwowarzy czuwają nad każdym etapem produkcji, która,...

Wysłany dnia przez BROWARPROST
Biznes i ekonomia

Kobieto! Naucz się czegoś nowego!

Jesteś młodą mamą, która jeszcze nie może iść do pracy? A może pracujesz, ale masz wrażenie, że się tam nie spełniasz? Dokształć się i zacznij pracować tak jak lubisz! Super...

Wysłany dnia przez theimpera