Symulacja pożaru


marcin.k.bargiel
Symulacja pożaru

Symulacja pożaru

Usługi wykonania symulacji rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania są w dzisiejszych czasach coraz popularniejsze. Pozwalają potwierdzić poprawność założeń projektów wentylacji pożarowej, w czym pomaga oprogramowanie FDS (Fire DynamicsSimulator). Jest to oprogramowanie oparte o model obliczeniowy CFD (Computational Fluid Dynamics) szeroko wykorzystywany w numerycznym modelowaniu przepływu płynów, posiadające odpowiednie dokumenty walidacji i weryfikacji potwierdzające zgodność obliczeń z rzeczywistością.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami, poz. 690) § 270 pkt. 1 instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

– usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,

– mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego, co uzupełni braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.

Ze względu na brak powołanego w Rozporządzeniu standardu projektowego wentylacji pożarowej, oraz pewną dowolność w interpretacji przepisów i brak wytycznych projektowania poza tzw. ”dobrymi praktykami” symulacje komputerowe stają się wiodącym narzędziem weryfikującym skuteczność przyjętego rozwiązania. Aktualnie techniki komputerowe CFD (Computational Fluid Dynamics) umożliwiają dokonywanie precyzyjnej analizy warunków panujących w obiekcie w kolejnych minutach od momentu powstania pożaru. Wszystko działa poprawnie nawet w obiektach o bardzo skomplikowanej geometrii, z uwzględnieniem działania systemów wentylacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowej. Pozwala to określić zarówno wymaganą intensywność usuwania dymu oraz właściwe rozmieszczenie otworów nawiewnych i wyciągowych. Zapewnia to utrzymanie odpowiednich warunków na drogach ewakuacyjnych w przewidywanym czasie ewakuacji, jak i możliwość zastosowania wentylatorów wyciągowych odpornych na działanie gazów pożarowych o temperaturze mniejszej niż 400ºC przez 120 minut tak, aby zachowane zostało bezpieczeństwo konstrukcji i ekip ratowniczych.

Symulacje stają się obecnie standardem w Europie Zachodniej.

Zalety symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics):

  • prognoza warunków panujących w czasie pożaru na drogach ewakuacyjnych oraz wyznaczanie dostępnego czasu ewakuacji,
  • weryfikacja, na etapie projektowania, skuteczności systemów odprowadzania dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej przy przyjętym scenariuszu rozwoju pożaru,
  • możliwość zbadania wymaganej klasy odporności ogniowej wentylatorów oddymiających.

Symulacja pożaru:

Specjalizujemy się w modelowaniu symulacji dla wszelkich obiektów, które tego wymagają:

  • garaże podziemne z wentylacją strumieniową oraz kanałową,
  • klatki schodowe z oddymianiem mechanicznym, grawitacyjnym bądź mieszanym,
  • wielkokubaturowe budynki użyteczności publicznej.

logo-proga

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Budownictwo

Sprzęt ochrony przeciwpożarowej do domu i warsztatu

W przypadku zaistnienia w domu, czy na jego budowie zagrożenia pożarowego warto jest posiadać przy sobie odpowiedni sprzęt gaśniczy który pozwoli opanować zagrożenie pożarowe...

Wysłany dnia przez envee
Turystyka

Pomysły na ciekawy urlop

Powoli kończy się czerwiec, więc nastanie czas wakacyjny, co oznacza, że wiele osób zdecyduje się na urlop. Dlatego też za niedługo będzie trzeba rozmyślać nad planem podróży do...

Wysłany dnia przez mariuszc88