Symulacja pożaru


marcin.k.bargiel
Symulacja pożaru
Dodano przez marcin.k.bargiel · 1 070 odsłon

Symulacja pożaru

Usługi wykonania symulacji rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania są w dzisiejszych czasach coraz popularniejsze. Pozwalają potwierdzić poprawność założeń projektów wentylacji pożarowej, w czym pomaga oprogramowanie FDS (Fire DynamicsSimulator). Jest to oprogramowanie oparte o model obliczeniowy CFD (Computational Fluid Dynamics) szeroko wykorzystywany w numerycznym modelowaniu przepływu płynów, posiadające odpowiednie dokumenty walidacji i weryfikacji potwierdzające zgodność obliczeń z rzeczywistością.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami, poz. 690) § 270 pkt. 1 instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

– usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację,

– mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego, co uzupełni braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.

Ze względu na brak powołanego w Rozporządzeniu standardu projektowego wentylacji pożarowej, oraz pewną dowolność w interpretacji przepisów i brak wytycznych projektowania poza tzw. ”dobrymi praktykami” symulacje komputerowe stają się wiodącym narzędziem weryfikującym skuteczność przyjętego rozwiązania. Aktualnie techniki komputerowe CFD (Computational Fluid Dynamics) umożliwiają dokonywanie precyzyjnej analizy warunków panujących w obiekcie w kolejnych minutach od momentu powstania pożaru. Wszystko działa poprawnie nawet w obiektach o bardzo skomplikowanej geometrii, z uwzględnieniem działania systemów wentylacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowej. Pozwala to określić zarówno wymaganą intensywność usuwania dymu oraz właściwe rozmieszczenie otworów nawiewnych i wyciągowych. Zapewnia to utrzymanie odpowiednich warunków na drogach ewakuacyjnych w przewidywanym czasie ewakuacji, jak i możliwość zastosowania wentylatorów wyciągowych odpornych na działanie gazów pożarowych o temperaturze mniejszej niż 400ºC przez 120 minut tak, aby zachowane zostało bezpieczeństwo konstrukcji i ekip ratowniczych.

Symulacje stają się obecnie standardem w Europie Zachodniej.

Zalety symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics):

  • prognoza warunków panujących w czasie pożaru na drogach ewakuacyjnych oraz wyznaczanie dostępnego czasu ewakuacji,
  • weryfikacja, na etapie projektowania, skuteczności systemów odprowadzania dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej przy przyjętym scenariuszu rozwoju pożaru,
  • możliwość zbadania wymaganej klasy odporności ogniowej wentylatorów oddymiających.

Symulacja pożaru:

Specjalizujemy się w modelowaniu symulacji dla wszelkich obiektów, które tego wymagają:

  • garaże podziemne z wentylacją strumieniową oraz kanałową,
  • klatki schodowe z oddymianiem mechanicznym, grawitacyjnym bądź mieszanym,
  • wielkokubaturowe budynki użyteczności publicznej.

logo-proga

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Internet

Strony internetowe – jak dotrzeć do swoich klientów

Od kiedy internet zaczął się prężnie rozwijać, od wtedy zaczęto myśleć w jaki sposób to spieniężyć. Na rynku zaczęły powstawać firmy. Na początku powoli, by po jakimś czasie...

Wysłany dnia przez seo@3lanc.pl
Usługi

Jakie decyzje trzeba podjąć w ramach przygotowań do ślubu?

Dzień ślubu dla każdej pary młodej jest wyjątkowym dniem. Swoją radością dzielą się z rodziną i przyjaciółmi. Ten dzień, ma również spełniać pewne wymagania. Zazwyczaj każda para...

Wysłany dnia przez sportowiec