Rodzaje podatków


mila
Rodzaje podatków
Dodano przez mila · 4 579 odsłon

System podatkowy w Polsce nie jest zbyt łatwy do zrozumienia. Wiele osób, w tym przede wszystkim przedsiębiorców, gubi się w zawiłościach prawnych i decyduje się na korzystanie z pomocy fachowców w tejże kwestii. W tym artykule w skrócie omówię te najważniejsze rodzaje, by nieco przybliżyć temat.

Rodzaje podatków:

  1. Podatki bezpośrednie i pośrednie: podział ten stosuje się ze względu na stosunek zależności między przedmiotem, który został opodatkowany a źródłem podatku. Jeśli chodzi o podatki bezpośrednie to dotyczą one zarówno dochodów, jak i majątku podatnika. Do tej grupy podatków należą: podatek przychodowy, dochodowy oraz majątkowy. Z reguł jest on nieprzerzucalny, jednak istnieje taka możliwość, którą stosuje się w skrajnych przypadkach. Natomiast podatki pośrednie to nic innego jak części cen towarów i usług. Opłacane są przez klientów w trakcie dokonywania zakupów. W przeciwieństwie do podatków bezpośrednich są przerzucalne. Są nimi np. VAT, akcyza.
  2. Podatki centralne, lokalne i wspólne: kryterium odpowiedzialnym za ten podział są podmioty, czyli osoby bądź instytucje, które pobierają podatki bądź je narzucają. Szczegółowy podział prezentuje się następująco:
  • podatki centralne, które stanowią budżet państwa: podatki od towarów i usług, ryczałt, akcyza, podatek od gier,
  • podatki lokalne, które zasilają budżet samorządów terytorialnych: podatki od nieruchomości, spadków, darowizn, środków transportowych, podatek leśny, rolny i od czynności cywilnoprawnych,
  • podatki wspólne, czyli te, które wpadają zarówno do Skarbu Państwa, jak i kasy samorządów terytorialnych: są to podatki od osób fizycznych oraz osób prawnych.
  1. Podatki przychodowe, dochodowe, obrotowe i majątkowe: podział stosowany jest ze względu na kryterium przedmiotu podatku. Podatek przychodowy odprowadzany jest od wszystkich uzyskanych środków materialnych, a więc przychodu. Objęte nim zostają pełne wpływy wraz z kosztami uzyskania. Natomiast podatek dochodowy odprowadzany jest od przychodu po potrąceniu kosztów jego uzyskania, czyli od samego dochodu. Obowiązek jego odprowadzania ciąży na wszystkich osobach osiągających dochody. Dzieli się go na: podatek od osób fizycznych i prawnych. Jeśli zaś chodzi o podatek obrotowy to odprowadzany jest od obrotu, a więc sprzedaży. W jego obszarze wyodrębnia się: podatek ogólny (np. VAT), podatek obciążający pewne dobra (np. akcyza), podatek od ponoszenia wartości majątkowych (np. od czynności cywilnoprawnych). Ostatni rodzaj, czyli podatek majątkowy odprowadza się od posiadanego majątku, w skład którego wchodzą nieruchomości, grunty, budowle, biżuteria, dzieła sztuki bądź inne wartościowe przedmioty. Dzieli się go m.in. na: podatek od nieruchomości, spadków i darowizn oaz środków transportowych.

Przedstawiony wyżej podział jest bardzo ogólny, a charakterystyka podatków skrótowa. Aby dowiedzieć się więcej w tej kwestii warto zgłosić się do biura podatkowego, gdzie specjaliści udzielą wszystkich niezbędnych informacji. W szczególności powinny o to zadbać osoby, które prowadzą własną firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą. Zagadnienia są dość skomplikowane, więc jeśli masz problemy z ich zrozumieniem lub nie do końca wiesz, które podatki powinieneś opłacić, to zasięgnij porady specjalisty, gdyż jakiekolwiek nieprawidłowości związane z odprowadzeniem podatków mogą zainicjować pojawienie się poważnych problemów w firmie.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Geodezja to coraz częściej wybierany kierunek w technikum i na studiach

Po co studiować geodezję, jeśli po technikum można już mieć uprawnienia do wykonywania zawodu geodety? Jest to również coraz częściej wybierany kierunek studiów, ponieważ osoby,...

Wysłany dnia przez bananowiec
Biznes i ekonomia

Gdzie szukać pomocy przy wypełnianiu i przygotowywaniu dokumentacji?

Wielu z nas traktuje wypełnianie dokumentów jako nieprzyjemny obowiązek. Są tacy, którzy już na początku dnia wolą zająć się czekającym na nich stosem papierów oraz tacy, którzy...

Wysłany dnia przez vitka