Doradca podatkowy: deregulacja zawodu

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o deregulacji niektórych zawodów, do których dostęp był do tej pory znacznie trudniejszy. Projekt takich zmian został przygotowany i przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zawiera, między innymi, zmiany w zakresie czynności, które może wykonywać doradca podatkowy. Okres praktyk, obowiązujący w przypadku tego zawodu, ma natomiast ulec skróceniu.

Nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ma na celu przede wszystkim zniesienie pewnych ograniczeń w podejmowaniu oraz wykonywania tego zawodu. Po zmianach doradca podatkowy ma mieć możliwość reprezentowania podatnika, jednak bez konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Te ostatnie będą mogły natomiast prowadzić inne podmioty, niż te dotychczas uprawnione.

Doradca podatkowy będzie mógł zatem reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, które dotyczyć będą spraw z zakresu obowiązków podatkowych i celnych podatników oraz w sprawach egzekucji administracyjnej. Wszystkie wymienione sprawy wiążą się z koniecznością utrzymywania relacji z władzą publiczną, a konsekwencje tych relacji są decydujące dla reprezentowanego podmiotu. W związku z tym tylko doradca podatkowy może pełnić obowiązki z nimi związane.

Zmieni się natomiast zakres innych kompetencji doradcy. Udzielaniem porad i opinii, prowadzeniem ewidencji oraz ksiąg, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych będzie mógł zajmować się niemal każdy.

Przypomnijmy, że przed deregulacją doradca podatkowy zajmował się udzielaniem podatnikom porad, opinii i wyjaśnień, dotyczących ich obowiązków podatkowych i celnych, prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, udzielaniem pomocy w tym zakresie, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowym. Po zmianach, wszystkie te czynności wykonywać będzie mógł inny podmiot. Doradca podatkowy będzie natomiast jedyną osobą, obok radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów, która będzie uprawniona do reprezentowania podatników przed organami administracji publicznej.

Celem tych zmian ma być przede wszystkim zwiększenie dostępności do usług doradztwa podatkowego. Dalszą konsekwencją będzie obniżenie cen usług, związanych z pomocą podatkową. Każdy doradca podatkowy, który zdał egzamin i uzyskał uprawnienie, będzie musiał się z tym liczyć. Wiadomość jest zatem dobra dla wszystkich osób, które z usług takiego doradcy korzystają, a także dla osób, które, na przykład, chciałyby same zajmować się księgowością własnej firmy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.