Dzisiejsza struktura i transport

Transport drogowy

Transport drogowy ciężarówkami

W naszym kraju dzisiejsza struktura transportu jest inna niż ta jaką spotkamy w innych krajach. Główna różnica wynika z faktu, iż w Polsce  dominującą rolę odgrywa transport drogowy . Jest rzeczą oczywistą, że spowodowane zostało to , całkowitym  rozkładem systemu przewozów kolejowych , a jednocześnie nastąpił o brak rozwoju innych form transportu oraz całkowite zapomnienie o  transporcie wodnym. Skutki zaistniałej sytuacji widoczne są na naszych drogach codziennie  , pomimo znacznego postępu technicznego w dziedzinie budowy dróg,są one notorycznie niszczone przez ciężarówki (popularnie zwane TIR’ami)a proces niszczenia jest znacznie szybszy od systemu naprawczego dróg. Jednak ostatnio sytuacja  zaczyna się zmieniać i miejmy nadzieję, że będzie to  zmiana na lepsze.

Wpływ przepisów

Przyczyną tej zmiany jest nasza przynależność do  Unii Europejskiej , a konkretnie szereg  przepisów , jakie Unia nakłada na transport drogowy. Objawy zachodzących zmian wynikają z faktu, że w ciągu ostatnich kilku lat znacząco i zdecydowanie nastąpił powrót do sytuacji, w której firma sama rozdysponowywała własnym środkiem transportu. Można zauważyć jak wysoki zaczyna być poziom udziału  tak zwanego własnego środka transportu  w przewozach ogółem. Dzieje się tak  z bardzo prostego powodu, transport drogowy regulowany jest szeregiem przepisów, które  w bardzo istotny sposób wpływają na wielkość i  poziom kosztów jakie firmy ponoszą, co konsekwentnie wpływa i kształtuje  cenę towaru i usługi. W efekcie firmy produkcyjne czy handlowe zauważają opłacalność utrzymywania  własnej bazy samochodowej tym bardziej,  że przewóz na tak zwane własne potrzeby zwolniony jest z szeregu kosztownych i  bardzo uciążliwych  wymagań.

Skutki zmian

Zachodzące zmiany nie wróżą nic dobrego. Obecnie w transporcie drogowym jest zatrudnionych przeszło 190 tysięcy osób, utrzymujących się ze swojej pracy . Długofalowe przepisy  i zachodzące zmiany spowodują spadek liczby zatrudnionych w branży transportowej, będzie to wynikało między innymi z bankructw spowodowanych chociażby przez utratę dobrej reputacji, co będzie skutkiem  po pierwszej kontroli ITD w firmie. Mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi transportowe też doprowadzi do likwidacji wielu firm i baz przewozowych. Nie wszyscy jednak będą mogli korzystać z własnych mocy, a dostęp do istniejących będzie utrudniony i ograniczony, co najdotkliwiej odczują klienci poszukujący wolnych pojazdów dla swoich wolnych ładunków i produktów.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.