Funkcjonowanie kas fiskalnych

Kasa fiskalna ElzabPrzepisy prawa podatkowego obowiązującego w naszym kraju nakładają obowiązek na wskazane w ustawie osoby świadczące wszelkiego rodzaju usługi na rejestrację przychodów objętych opodatkowaniem podatku od towarów oraz usług. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie przystosowane kasy fiskalne czyli urządzenia, przy pomocy których sprzedawca szczegółowo ewidencjonuje swój dzienny utarg. Do posiadania tego rodzaju kas rejestrujących zobowiązane są osoby wykonujące działalność usługową będące płatnikami podatku VAT oraz rolnicy ryczałtowi, których obrót przekracza ustalony przez Ministerstwo finansów pułap. Paragon drukowany w dwóch egzemplarzach przez kasę rejestrującą podczas dokonywania transakcji kupna sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym rodzaj oraz ilość nabytego towaru bądź usługi, datę oraz miejsce sprzedaży jak również jego cenę. Każdy paragon posiada unikatowy, kolejny numer oraz logo, dane sprzedawcy jak również NIP firmy, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku oraz łączną sumę naliczonego od kwoty transakcji podatku. Kopia wystawionego paragonu powinna być przechowywana przez właściciela kasy fiskalnej przez okres przynajmniej pięciu lat i w razie potrzeby udostępniona do wglądu organom przeprowadzającym kontrolę skarbową.

W sprzedaży dostępne jest wiele nowoczesnych modeli kas fiskalnych. Największym zainteresowaniem cieszą się wśród podatników zobowiązanych do rejestracji swoich obrotów takie modele jak dla przykładu Elzab, Innova, Posnet oraz Novitus.

Od stycznia bieżącego roku znacznie zmieniły się regulacje prawne dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących codzienne obroty dotyczą zarówno podatników jak również ściśle określone czynności o charakterze usługowym. Obowiązek ewidencjonowania przychodów z tytułu wykonywania działalności usługowej we wskazanym przez rozporządzenie okresie czasu nie dotyczy podatników, którzy nie osiągnęli obrotu w ubiegłym czyli 2012 roku o wartości dwudziestu tysięcy złotych. Zwolnienie to jednak nie dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku zobowiązani byli do rejestrowania swoich obrotów przy wykorzystaniu kas fiskalnych. W przypadku osób , które w 2012 roku rozpoczęły swoją działalność ich roczny obrót oblicza się proporcjonalnie w stosunku do czasu świszczenia przez nie usług.

Kasy fiskalne Częstochowa

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.