Gospodarka odpadami

Współczesne społeczeństwa muszą na co dzień mierzyć się z problemem odpadów, ich prawidłowego składowania, przetwarzania, gospodarowania nimi zgodnie z normami prawnymi.

Dotyczy to w różnej skali każdego z nas – od zwykłego obywatela, poprzez firmę usługową, aż po zakład przemysłowy itd. W podstawowym zakresie chodzi o właściwą segregację śmieci w każdym gospodarstwie domowym, aby usprawnić proces ich recyclingu i wykorzystania do produkcji różnych wyrobów. Najpoważniejszym problemem dla środowiska naturalnego są wyroby z plastiku, które rozkładają się przez setki lat, a posegregowane butelki i inne opakowania plastikowe można wykorzystać na przykład do produkcji polaru.

Każda branża usługowa i przemysłowa ma swój typ odpadów, które muszą być w bardzo specjalistyczny sposób magazynowane, odbierane, a następnie utylizowane, unieszkodliwiane lub poddane recyklingowi.

Ustawa o odpadach definiuje rodzaje odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania. Wśród nich są m.in. oleje przepracowane, określane również mianem olejów odpadowych lub zużytych. Chodzi o różne oleje mineralne, smarownicze i przemysłowe, które na skutek eksploatacji lub nieprawidłowego przechowywania utraciły swoje pierwotne właściwości i nie nadają się do użytku. Olej przepracowany należy do kategorii olejów niebezpiecznych, jest bardzo szkodliwy dla środowiska i mało podatny na biodegradację. Gdy przedostanie się do środowiska, może skazić wody gruntowe, glebę, a także atmosferę (na skutek nieprawidłowego spalania).

Gospodarka odpadami to ważny element gospodarki nowoczesnych państw, a każdy z nas może na własnym podwórku przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska poprzez segregację odpadów.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.