Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową
Jak założyć spółkę komandytową

Spółka komandytowa jest to jedna ze spółek osobowych, osób prawnych.

Do założenia takiej spółki niezbędne są co najmniej dwie osoby, muszą to być osoby fizyczne albo prawne, z których jedna z nich stanie się komandytariuszem, natomiast druga komplementariuszem. Wspólnicy, decydując się na taki krok, żeby zawiązać spółkę komandytową, mogą to zrobić na dwa sposoby. Jednym z tych sposobów jest utworzenie nowej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o drugi sposób to polega on na przekształceniu już funkcjonującej innej spółki jawnej w spółkę komandytową.

Dla kogo może być przeznaczona spółka komandytowa?

Jej koncepcja jest doskonała dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców, którzy w swojej głowie mają pomysł na własną firmę, ale nie posiadają niezbędnego kapitału. Zakładając spółkę komandytową, stają się oni komplementariuszami. W ich gestii leży odpowiedzialność za spółkę (co ważne, także własnym prywatnym majątkiem), prowadzenie jej spraw i reprezentowanie spraw firmy wobec osób trzecich. Natomiast drugą stroną w takiej spółce są komandytariusze – inwestorzy, którzy aby wejść do firmy, muszą wnieść jakiś kapitał – najczęściej w formie pieniężnej. Co do zasady, komandytariusz nie reprezentuje spółki, a odpowiedzialny jest za nią własnym majątkiem, jednakże tylko w części ograniczonej sumą komandytową. Jeśli strony chcą, komandytariusz może podjąć się reprezentowania spraw spółki jako pełnomocnik albo prokurent. Jak założyć spółkę komandytową? Zasady dotyczące zakładania oraz funkcjonowania spółek kapitałowych regulowane są poprzez Kodeks spółek handlowych. Pierwszy krok dotyczy spisania umowy spółki. Zgodnie z przepisami, obligatoryjnymi elementami takiego dokumentu są:firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, czas trwania (jeśli został wyznaczony), wkłady wspólników i ich wartość, zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).
Jak założyć spółkę komandytową

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.