Kredyt mieszkaniowy coraz łatwiej dostępny

W styczniu bieżącego roku wyraźnie zwiększył się dostęp do kredytów hipotecznych. Najważniejszym powodem tej zmiany jest wzrost przeciętnej płacy, który przełożył się na zdolność kredytową klientów banków. Analitycy zauważyli, że nie przeszkodziła temu wprowadzona niedawno Rekomendacja S, zgodnie z którą przy kredycie mieszkaniowym klient ma obowiązek wniesienia wkładu własnego.

Rekord IDK oraz jego wyliczanie

Indeks Dostępności Kredytowej (IDK) prezentowany przez Open Finance i TVN Biznes i Świat, który przedstawia sytuację na rynku złotowych kredytów hipotecznych osiągnął w styczniu 2014 r. 126,65 punktu, co jest rekordowym poziomem w jego 3,5 letniej historii. Oznacza to, że jest wyższy o prawie 3% (o 3,6 pkt.)niż pod koniec 2013 r. i ponad 4% (o 4,97 punktu) wyższy niż na początku minionego roku.

Podstawą do wyliczania IDK są uśrednione oferty banków. Uwzględniono marżę dla kredytu w wysokości 300 000 zł na 75% wartości nieruchomości przy maksymalnej relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości, jak i maksymalną zdolność kredytową w przypadku rodziny trzyosobowej, która zarabia dwukrotność średniej krajowej według comiesięcznej informacji od GUS.

Powody wzrostu indeksu

Na wzrost Indeksu Dostępności Kredytowej wpłynęło wiele czynników. Jednym z nich jest pozostająca na poziomie 2,5% podstawowa stopa procentowa, która wciąż sprzyja kredytobiorcom.

Kolejnym powodem są rosnące płace, które w połączeniu z niskimi stopami procentowymi poprawiają zdolność kredytową klientów banków. Podczas, gdy w listopadzie średnia płaca wynosiła 3 898 zł, w grudniu osiągnęła już 4 221,5 zł. W rezultacie trzyosobowa rodzina – małżeństwo zarabiające dwie przeciętne pensje i posiadające jedno dziecko – ma szansę na kredyt mieszkaniowy o wysokości nawet nieco powyżej 570 000 zł. W ostatnim czasie zdolność kredytowa przykładowych kredytobiorców zwiększyła się o ponad 14%, podczas gdy średnia płaca wzrosła o nieco ponad 8%.

Warto też zauważyć, że zmieniły się również zasady, według których banki obliczają zdolność kredytową swoich klientów. Rekomendacja S  wydłużyła bowiem okres, na jaki oblicza się zdolność do spłaty kredytu. Obecnie banki kalkulują spłacanie kredytu przez 30 lat, a nie 25. Dzięki temu rata kredytu jest niższa o około 9%, a jej udział w dochodach klientów jest mniejszy. Dla przykładu maksymalny okres kredytowania w Deutsche Bank Polska wynosi obecnie właśnie 30 lat w przypadku kredytu w euro, a jeśli chodzi kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w walucie rodzimej, klient może spłacać go nawet przez 35 lat.

Rekomendacja S i zaostrzenia w przyszłych latach

Wraz z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej Rekomendacji S w życie weszły zaostrzenia dotyczące przyznawania kredytów hipotecznych. Obecnie przy zakupie nieruchomości na kredyt wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 5% jej wartości. W kolejnych latach wysokość obowiązkowego wkładu własnego będzie rosła: w 2015 roku wyniesie najmniej 10%, w 2016 r. – 15 %, a od 2017 r. będzie to już 20%. Ponadto na wysokość wkładu własnego wpływ będą miały również dodatkowe zabezpieczenia kredytu. Zaostrzenia będą dotyczyły również długości okresu kredytowania – nie będzie mógł przekraczać 35 lat.

Banki, jak i pośrednicy odnotowują więc wyraźny wzrost zainteresowania kredytem mieszkaniowym. Jest on znacznie większy niż na początku roku. Zainteresowani chcą skorzystać z dogodnych warunków i zdążyć przed zaostrzeniami, które planowane są w kolejnych latach.

Więcej o kredytach mieszkaniowych na stronach Deutsche Bank

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.