Model CSR – etapy wdrażania

Model CSR, czyli strategia odpowiedzialnego społecznie biznesu, to taki sposób zarządzania firmą, aby wszystkie decyzje, związane z kierunkiem jej rozwoju, uwzględniały potrzeby otoczenia i miały na nie pozytywny wpływ. Jest to koncepcja dosyć młoda, istnieje zaledwie od lat 90. dwudziestego wieku. Chociaż obecnie jest domeną dużych korporacji zachodnich, cieszy się coraz większą popularnością również wśród mniejszych i lokalnych przedsiębiorstw.

Model CSR dla biznesu

Model CSR dla biznesu

Korzyści z wdrożenia tej strategii jest wiele. Przede wszystkim umożliwia ona nadanie firmie pożądanego kierunku rozwoju, zapewniającego wzrost zysków oraz ograniczenie skutków kryzysu i zewnętrznych czynników, które mają negatywny wpływ na biznes. Model CSR umożliwia także wprowadzenie innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, poprawę relacji z pracownikami oraz różnymi grupami interesariuszy. Prowadzi do podniesienia rangi firmy oraz zaufania wobec jej działań przez otoczenie. W efekcie staje się ona rozpoznawalna i chętnie wybierana przez klientów.

W procesie wdrażania strategii CSR wyróżnić można trzy najważniejsze etapy. Pierwszy z nich zakłada opracowanie innowacyjnego modelu biznesowego. Zespół ekspertów przygotowuje pierwszą wersje modelu, który będzie dopiero testowany przez firmy. W skład takiego zespołu wchodzą specjaliści z zakresu CSR, HR, zarządzania i ekonomii. Muszą oni wziąć pod uwagę główne cele i misję przedsiębiorstwa tak, aby model CSR nie stał w opozycji do ogólnej działalności firmy.

Drugi etap to moment testowania opracowanego modelu. Polega on na wdrażaniu jego założeń przy merytorycznym wsparciu ekspertów i wykwalifikowanych konsultantów. Ten etap pozwala na analizę skuteczności modelu i ewentualne dostosowanie go do stanu faktycznego. Jest on ważny z tego względu, że stanowi moment szybkiej reakcji na wszelkie niedociągnięcia lub błędy. Pamiętać należy, że model CSR jest procesem długofalowym i wymaga dużych nakładów czasowych. Szczególnie w zakresie zmiany świadomości zarządu oraz pracowników firmy, którzy muszą doskonale znać cele wdrażania takiej strategii i działać zgodnie z jego założeniami.

W trzecim etapie porównywane są wyniki etapu testowego, jego przebiegu, osiągniętych celów, ewentualnych niejasności. Teraz następuje wnikliwa analiza całego procesu testowania, na podstawie której opracowana zostaje ostateczna wersja modelu.

Istnieje kilka firm, które zajmują się szerzeniem idei CSR w Polsce. Prowadzą one projekty, mające na celu rozwijanie świadomości przedsiębiorców na temat zarządzania zgodnego z założeniami biznesu odpowiedzialnego społecznie. To również one pomagają firmom przejść przez każdy etap wdrażania nowej koncepcji. Firmy takie zapewniają dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria dla przedsiębiorców, zachęcają do korzystania z platform wymiany opinii oraz materiałów informacyjnych, prowadzą także kampanie promocyjne, podczas których model CSR zyskuje szersze grono odbiorców i staje się bardziej popularna w środowisku biznesowym.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.