Nadzór konstrukcji budowlanych

Niezawodność plus trwałość struktur spawanych zależy przede wszystkim od rangi ich wykonywania a także warunków eksploatacji. Zniesienie ewentualność rozpoczęcie pęknięć, szczególnie starannie muszą być wytworzone konstrukcji narażone na wpływy znacznych oraz rozmaitych obciążeń. Musimy zatem cały cykl stworzenia warsztatowego a także prace spawalnicze na montażu objąć dozorem.

Poziom czystości wykonania oraz zasady kontroli konstrukcji budowlanej od lat pozostawiały wiele do życzenia. Centralną przyczyną takiego stanu rzeczy było nieposłuszeństwo wobec ówcześnie obowiązujących przepisów odbiorowych, w szczególności w zakładach, w jakich techniki spawalnicze nie były wiodące. Od 2002 roku posiada moc praną norma PN-B 06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”, która obok przepisów wykonawczych ustala kryteria jakościowe i odbiorowe budowli stalowych jak i aluminiowych. Z takowego powodu podjęto pracę, która polega na analizie normy przedstawieniu maksym kontroli a także oceny własności złączy spawanych realizowany zgodnie z zaprezentowanymi żądaniami.

W normie PN-EN 1090-2, wyróżniono postulowania o odniesieniu do tzw. klas stworzenia konstrukcji. Zdefiniowano 4 klasy wykonania konstrukcji w spawalnictwie: EXC1, EXC2, EXC3 i ECX4. Klasa EXC1 cechuje się najniższymi żądaniami, zaś EXC4 najwyższymi. Klasy utworzenia zdołają być użytkowane do całej konstrukcji, części budowli albo do jej konkretnych komponentów. W ramach dowolnej konstrukcji jest w stanie występować kilka klas stworzenia. Element bądź grupa składników z reguły przypisywane są jednej klasie zrobienia. Klasy utworzenia struktury ustala się biorąc pod uwagę materiały wpływające na niezawodność konstrukcji, co z kolei warunkuje używanie określonych potrzebowań, związanych z działaniami wykonawczymi określonej budowy.

Kontrola przed i w spawalnictwie musi być przewidziana w spisie kontrolowania. Metoda dociekań nieniszczących, powinna być wyselekcjonowana przez odpowiedni personel, kwalifikowany i co więcej certyfikowany w 3 stopniu specjalizacji według normy PN-EN 473 (ISO176335). Badania winny być dobierane zgodnie z zapotrzebowaniami normy PN-EN 12062. W wypadku kontrolowania po spawaniu norma zmusza spełnienia minimalnego czasu przetrzymania złącza spawanego, po czym mamy możność wykonać badanie NDT. Wszelakie wytworzone spoiny powinny być zrobione za pomocą badań wizualnych na całkowitej ich długości. Do wykrywania przeciwności powierzchniowych zaleca się również stosowanie badań magnetyczno-proszkowych bądź badań penetracyjnych. W konstrukcji klasy EXC1 nie ma zapotrzebowania wytworzenia kontroli złączy procedurami nieniszczącymi, chyba że ustalono z wspólnikiem inaczej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.