Resocjalizacja a media

Media a Resocjalizacja

Pedagogowie często są sfrustrowani działaniami mediów w sprawach niedostosowanych bądź nieprzystosowanych nieletnich do życia w społeczeństwie. Często słyszymy w TV bądź radiu o nieletnich (do 13 roku życia) i o niepełnoletnich (do 18 roku życia), łamiących prawa demolując, dewastując mienie publiczne czy cudze. Media służą do rozgłośni takich spraw nie biorąc pod uwagę, że Ci młodociani przestępcy często czują „niechęć do siebie samych”. Należy się zastanowić zatem czy media pokazując twarz nieletniego uczęszczającego do szkoły publicznej , nie naruszają pewnych norm. Mowa tutaj o resocjalizacji inkluzywnej , włączającej w społeczeństwo. Większa część słuchaczy i oglądających wiadomości wyrabia sobie pewną opinię o młodocianych, nadając im etykietę przestępcy, który powinien „zgnić” w poprawczaku zapominając że są pewne okoliczności dla których tak postąpił. MediaReso to blog zajmujący się tematyką związaną z psychologią i resocjalizacją włączając w to media. Resocjalizacja to proces długotrwały i trudny do zdiagnozowania. Praktyka resocjalizacji dla mało doświadczonego, staje się wyzwaniem.

Psychologia jest głównym elementem resocjalizacji, pomaga poznać człowieka tzn. jego potrzeby do samorealizacji. Często bywa tak że młodociani nie znają swoich „dróg” życiowych i nie wiedzą co chcą robić w przyszłości. Resocjalizant ma na celu wydobycie z młodocianego czy też „zaszczepić” , jakąś pasję, by samorealizacja miała sens i cel. Bez poznania podstaw psychologicznych, nie jest nikt w stanie wyperswadować pewnych wartości drugiemu człowiekowi.

Psychopatologia to następna dziedzina z cyklu psychologii zajmująca się definiowaniem i opisywaniem zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich niezrozumiałych zjawisk w społeczeństwie, tak aby osoba chora nie trafiła do zakładu poprawczego , jak miało to miejsce w tym roku w Polsce, gdzie po 2 latach mężczyzna osadzony w więzieniu został zwolniony , gdyż wykryto u niego zaburzenia nerwicowe. Takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca, dlatego też resocjalizacja czerpie wiedzę z wielu dziedzin naukowych.

Resocjalizacja

Resocjalizacja

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.