Różnorodne zagrożenia w czasie spawania

Spawanie jest to łączenie ze sobą elementów metalu przy pomocy obróbki cieplnej. Powierzchnie metali rozgrzewa się tak, że ulegają nadtopieniu, po czym łączy się je ze sobą. Po usunięciu źródła ciepła metale stygną i zespalają się. W czasie pracy dodaje się z reguły spoiwo stapiające się w połączeniu z artykułem fundamentalnym, w zamiarze umocnienia spoiny.

Głównym zagrożeniem występującym w spawalnictwie jest zagrożenie ogniem. Odpryski i krople stopionego metalu posiadają niezwykle wysoką energię i stanowią groźne podłoże zapłonu. Mimo okazałego nacisku, jaki jest kładziony na należyte zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Wysoka temperatura łuku elektrycznego ma się w granicach 5000K – 30000K, a w wypadku spawania plazmowego może osiągać 50000K. Tak duże temperatury stanowią źródło emitowania cieplnego a także UV stanowiącego także spore zagrożenie dla pracowników. Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów i użytkowanie bardzo różnorakich składników dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny, topniki powodują emisję gazów a także dymów spawalniczych o bardzo rozmaitym składzie i rozmaitym oddziaływaniu na organizm pracownika.

Jako zanieczyszczenia gazowe, wypuszczane są tlenki azotu powstające w rezultacie utlenienia azotu tlenem z powietrza w dużych temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla tworzy się w wyniku termicznego rozkładu ditlenku węgla używanego jako gaz osłonowy jak i towar niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest wykorzystywany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV. Spawanie metali mające w sobie pozostałości powłok malarskich owocuje emisję rozmaitych substancji organicznych zależnych od gatunku powłoki.

Przed przystąpieniem do pracy spawacz, winien upewnić się czy przedmiot zastosowany do pracy bądź też ciecia znajduje się w trwałej równowadze a także nie ma ryzyka upadkiem bądź obsunięciem się tego przedmiotu, natomiast jeśli praca będzie działa się na rusztowaniach regularnych albo wiszących, spawacz powinien przetestować stan tych rusztowań. Giętkie przewody elektroniczne trzeba umieszczać w przewodach gumowych oraz ochraniać je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.