Silnikach bocznikowo-szeregowy do napędzania wind dla niepełnosprawnych

Do napędzania wind dla niepełnosprawnych stosuje się różnego rodzaju silniki do jednych z takich silników należą silniki bocznikowo szeregowe.

Silniki bocznikowo-szeregowe

W silnikach bocznikowo-szeregowych uzwojenia elektromagne­sów mają dwa uzwojenia bocznikowe równoległe do obwodu twornika i szeregowe. Połączenie tych uzwojeń może być takie, że one ze sobą współpracują, czyli wytwarzają strumienie magnetyczne o jednakowym zwrocie. Można też uzwojenia te połączyć w ten sposób, że będą one przeciwdziałały sobie, wytwa­rzając strumienie o zwrotach przeciwnych.

Silniki, w których uzwojenia szeregowe i bocznikowe przeciw­działają sobie, stosuje się do napędu urządzeń wymagających nie­zmiennej prędkości obrotowe czyli miedzy innymi w windach dla niepełnosprawnych więcej na www.platformy-dla-niepelnosprawnych.slask.pl. W razie wzrostu obciążenia w ta­kim silniku przy odpowiednio dobranej liczbie zwojów uzwojenia szeregowego elektromagnesów następuje takie zmniejszenie wy­padkowego strumienia magnetycznego, ze prędkość obrotowa sil­nika praktycznie pozostaje bez zmiany.

Działanie tego typu silników

Kierunek wirowania silnika zależy od zwrotu prądu w tworniku i zwrotu głównego pola magnetycznego silnika; określamy go posługując się regułą lewej dłoni. Aby więc zmienić kierunek wi­rowania silnika, należy zmienić albo zwrot prądu w tworniku, albo też zwrot strumienia magnetycznego, czyli zwrot prądu wzbudza­jącego. W tym celu najczęściej przełącza się w silnikach przewody doprowadzające prąd do twornika przez zmianę ich połączenia z odpowiednimi zaciskami. Skrzyżowanie przewodów łączących silnik z siecią nie wywołałoby zmiany kierunku wirowania silnika, ponieważ jednocześnie nastąpiłby zwrot prądu zarówno w twor­niku, jak i w elektromagnesach.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.