Spawanie różnorakimi technikami

Wszelką czynność jesteśmy w stanie wykonać na sto różnych opcji – oczywiście to tylko metafora, aczkolwiek całkiem autentyczna. Bez względu na to, jaką podejmujemy pracę, przykład jej zrobienia jest w stanie być dowolny. To samo dotyczy takiej czynności, jak spawanie.

W sferze spawalnictwa rozróżniamy kilka głównych metod spawania: TIG, MIG/MAG, MMA. Są to najważniejsze techniki spawania, jakież przydadzą się spawaczowi w zależności od jego kompetencji. Każda z nich użytkowana jest do innego gatunku surowca jak również ma swoje zalety i wady. Nie jest zakazane czerpać z kilku spawarek, w okresie jednej pracy. Jednakże kiedy wykonujemy to niebywale często wskazane jest zastanowić się nad nabyciem spawarki wielofunkcyjnej.

W odniesieniu do wykorzystania pojedynczych metod spawania, wielką rolę odgrywa parę faktorów. Na przykład mamy możność wymienić obrabiany artykuł bądź jego grubość, wizualną kondycję spoiny jak również naturalnie wydajność wytwórczości. Kardynalnym wariantem spawania stanowi spawanie łukiem elektrycznym. Metodę tę wykorzystuje się często na budowach i w zakładach instalacyjnych. Do najwybitniej głośnych metod spawania zalicza się też spawanie WIG. Niepospolicie precyzyjne efekty pracy można osiągnąć za pomocą tej metody. Przede wszystkim, gdy spoiny mają być potem widoczne, niezbędna jest wyjątkowa staranność i stosuje się wolniejsze formy. Obok spawania MIG/MAG, jakież przekonuje bogactwem wariantów, stosuje się też inne techniki, jak np. spawanie punktowe, zautomatyzowane spawanie CNC, spawanie ultradźwiękowe, proszkowe albo tarciowe oraz plazmowe oraz laserowe.

W wypadku spawania MIG używa się najczęściej obojętny gaz osłonowy, jaki nie wchodzi w reakcję z procesem spawania. Odmiennie jest w wypadku spawania MAG, gdzie używa się gaz aktywny, biorący bezpośredni udział w procesie. Używa się tu gazu osłonowego, zawierającego aktywny dwutlenek węgla oraz aktywny tlen. Z tego motywu spawanie MAG jest najbardziej popularnym wariantem oraz bywa przeważnie mylone ze spawaniem MIG. Do różnorodnych metod WIG natomiast zaliczają się spawanie impulsowe WIG, spawanie prądem zmiennym WIG jak i spawanie prądem stałym WIG.

Spawanie MMA jest to spawanie elektrodą otuloną. To najwygodniejsza metoda w wypadku prac w terenie a także na budowach, ze względu na mobilność całego systemu spawalniczego. Bez żadnego kłopotu jesteśmy w stanie spawać cienkie blachy jak i grube elementy. Jednakże jest to metoda czasochłonna i dużo jest zależne od kompetencji spawacza. W czasie pracy ze spawarką TIG, spawanie dzieje się w atmosferze gazu obojętnego, jaki ochrania jeziorko spawalnicze. Spawarka TIG jest najlepsza w przypadku spawania aluminium, jednak bez kłopotu można nią spawać inne elementy spawane. Wadami tej spawarki jest niewielka szybkość spawania, mała produktywność przy grubszych elementach a także jakość spoin, które są zależne od kwalifikacji spawacza.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.