Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego

Repertorium z rosyjskiego

Jeśli zastanawiamy się, jakie zadania w swej codziennej pracy prowadzi tłumacz przysięgły języka rosyjskiego warto zauważyć, że jego zadaniem jest nie tylko tłumaczenie wszelkiego typu ważnych dokumentów, ale także prowadzenie repertorium, w jakim odnotowuje prowadzone przez siebie wszystkie czynności. To zadanie jest równie ważne jak tłumaczenie, albowiem do dzięki temu praca tłumacza jest rzetelna, fachowa oraz kompetentna.

Istotne poświadczenia

Do zadań, jakie wykonuje tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, ale także wszelkich innych języków są poświadczenia tłumaczeń, a także poświadczenia odpisów. Do tego typu poświadczeń tłumacz przysięgły zawsze używa pieczęci. Na pieczęci znajdują się:

  • Imię i nazwisko tłumacza
  • Język, w których dokonuje tłumaczeń oraz poświadczeń
  • Pozycja na ogólnej liście wszystkich tłumaczy przysięgłych

Pieczęć, z której korzysta tłumacz przysięgły języka rosyjskiego zamawiana jest na jego koszt, a wykonana zostaje przez Ministra Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej. Warto wspomnieć, że taka pieczątka zostaje umieszczona na wszelkich wykonanych tłumaczeniach, poświadczonych pismach, a także na kartach repertorium. Dodatkowo w swojej pracy tłumacz ma obowiązek umieszczania odpowiednich adnotacji o pismach i dokumentach, które przetłumaczył.

Czym jest repertorium tłumacza przysięgłego?

Repertorium, jakie sporządza każdy fachowy oraz profesjonalny tłumacz przysięgły języka rosyjskiego to dokument, jaki jest zobowiązany prowadzić w swojej codziennej pracy. Taki dokument może być prowadzony zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Aby dokument ten był w pełni ważny i nie mógł zostać zakwestionowany powinien zawierać elementy:

  • Data przyjęcia oraz wykonania zlecenia
  • Oznaczenie osoby zlecającej do tłumaczenia dany dokument
  • Odpis dokumentu, jaki został przetłumaczony
  • Określenie języka, w jakim dokument był tłumaczony oraz liczba stron, jakie zawierał
  • Wysokość pobranego za tłumaczenie wynagrodzenia
  • W szczególnych sytuacjach informację o odmowie wykonania tłumaczenia zleconego przez klienta dokumentu.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.