Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe

Rekrutacja pracowaników
rekrutacja pracowników, praca, praca tymczasowa

Warsztatowe przyswajanie wiedzy

Usługi szkoleniowe przybierają wiele różnych form. Jedną z nich są warsztaty, będące możliwością na aktywne i dalekie od nudy przyswojenie sobie praktycznych informacji. Co powinno charakteryzować dobry warsztat? Czy jest to środek do wzbogacenia CV? Jak przekonać pracodawcę, że warto zainwestować w podnoszenie kompetencji zawodowych swoich pracowników?

Alternatywa dla wykładu

Metody warsztatowe charakteryzują się tym, że powinny angażować uczestników na wiele różnych sposobów. Nie wystarczy rzucenie pytania w przestrzeń i oczekiwanie na niemrawą odpowiedź grupy, co zwykle zdarza się w tzw. toku podającym. Trzeba przekonać uczestników, że dochodzenie do wiedzy jest procesem, w którym warto wziąć udział.

Dlatego też warsztat najlepiej realizować metodą toku problemowego. Dzięki niemu przechodzimy przez następujące po sobie stadia:

  • zaciekawienie tematem i motywacja,
  • postawienie problemu,
  • tworzenie hipotez,
  • aktywizacja poprzez: burzę mózgów, pracę w grupach, zwięzłą prezentację z materiałami wizualnymi, grę dydaktyczną, metody ruchowe, elementy plastyczne lub rytmiczne i in.,
  • podsumowanie, uzupełnienie i zebranie uzyskanych informacji.

Atrakcyjne treści

Wincenty Okoń wskazuje, że tok problemowy jest twórczą aktywnością poznawczą, która prowadzi do utrwalenia nowo zdobytych wiadomości. W związku z aktywną formą uczestnictwa w warsztatach warto zwrócić uwagę na to, że wiadomości powinny być skondensowane i skoncentrowane wokół konkretnego problemu. Nie warto planować warsztatów z tematów obszernych, które wymagają przyswojenia większej i bardziej szczegółowej porcji materiału. Kilkugodzinny warsztat jednego dnia może być dosyć energochłonny zarówno dla uczestników, jak i prowadzących, gdyż angażuje znacznie obydwie strony. Prowadzący jest swoistym moderatorem, który współtowarzyszy uczestnikom w zdobyciu wiedzy szczegółowej. Służy im swoją wiedzą, ale także organizuje pracę w sposób efektywny i ciekawy dla odbiorców.

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza uczestników na liczne warsztaty, podnoszące kompetencje wychowawcze i opiekuńcze, a także na warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej, który tak naprawdę każdy powinien przejść. Ponadto nasza specjalistyczna wiedza psychologiczna z zakresu zaburzeń rozwojowych, budowania relacji i komunikacji przekształcona została w skonkretyzowany przekaz wiedzy, oparty na doświadczeniu praktycznym i ćwiczeniach.

Warsztaty a praca

Wiele osób poszukujących pracy tworzy swoje CV według wzoru, w którym opisuje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wolontariat, kwalifikacje i hobby. Przy poszukiwaniu pracownika rekruterzy biorą pod uwagę wszystkie rubryki, bo mogą dzięki nim stwierdzić, czy kandydat jest aktywny, ciekawy, inwestuje w samokształcenie i rozwój. Czasem odbyte warsztaty wyglądają lepiej, niż 20 lat doświadczenia, bo są dowodem na aktywność, a nie stagnację i bierność w jednym zawodzie. Poza tym, przy specjalistycznych warsztatach (np. dotyczących zaburzeń rozwojowych, pracy pedagoga specjalnego lub indywidualnych planów pracy pedagoga: IPP i IPET) wyraźnie podnoszą się kwalifikacje i umiejętności praktyczne.

Jest wiele zawodów, w których dobrze dobrane warsztaty świadczą o profesjonalizmie. W każdym z nich aktywność poza zawodowa jest świadectwem rozwoju i szerokiego horyzontu. Zachęcamy do skorzystania z oferty naszych warsztatów, które organizujemy w JPB. Nowe terminy już wkrótce!

www.jpb.pl

 

 

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.