Wyprawka szkolna bez podatku


Rodzice, którzy skorzystali z tzw. „kredkowego”, czyli pomocy finansowej na wyprawkę szkolną swojego dziecka, mogą liczyć na ulgę podatkową -przypomina nasz doradca podatkowy. Firmy, które w taki sposób wspierają swoich pracowników, muszą przestrzegać warunków oraz limitów zwolnienia. Muszą także pamiętać, że ulga przysługuje tylko wtedy, gdy pieniądze na wyprawkę pochodzą z zakładowego funduszu socjalnego przy uwzględnieniu kryteriów socjalnych.

Doradca Podatkowy Iwona Ewerman

Podstawą prawną zwolnienia od podatku za wyprawkę szkolną jest art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, wszystkie działalności socjalne, rzeczowe oraz pieniężne, pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, nie ulegają opodatkowaniu. Limit zwolnienia wynosi natomiast 380 zł rocznie i każda nadwyżka od tej sumy będzie opodatkowana. Przy udzielaniu pomocy nie ma natomiast znaczenia jej forma. Może to być pomoc finansowa udzielona z góry lub po otrzymaniu faktur, czy rachunków.

Jak doskonale wie każdy doradca podatkowy, gdy wyprawka dla pracowników finansowana będzie ze środków obrotowych firmy, pracodawca ma obowiązek odprowadzić od takiego wsparcia podatek. Musi on wówczas wartość pomocy finansowej doliczyć do wynagrodzenia pracownika i odpowiednio odliczyć od niego podatek.

Każdy rodzic może również starać się o dofinansowanie do wyprawki od państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 17 lipca 2013 r., poz. 818) reguluje zasady udzielania takiej pomocy. Jest ona całkowicie zwolniona z podatku. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzącej z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni.

Aby skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna”, należy jednak spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim na jednego członka rodziny nie może przypadać więcej, niż 456 zł albo 539 zł, jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna. Prawo do wyprawki mają także rodziny dotknięte sieroctwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą oraz rodziny wielodzietne, czyli takie, gdzie wychowuje się co najmniej troje dzieci poniżej 18. roku życia.

Wniosek o pomoc rządową należy złożyć u dyrektora szkoły dziecka do 10 września wraz z uzasadnieniem, dlaczego ubiegamy się o takie dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć również dowód zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Może to być faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rachunek lub paragon. Aby dopełnić wszystkich formalności, można skorzystać z pomocy, jaką oferuje każdy doradca podatkowy. Dofinansowanie wynosi do 225 zł dla uczniów klas I-III oraz 325 zł dla uczniów klas V.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.