Zabezpieczenia budynków przed zagrożeniem związanym z pożarem

znak

Współczesne budownictwo kładzie bardo duży nacisk na stosowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Budujemy coraz wyższe budynki z dłuższymi ciągami komunikacyjnymi, w których poniekąd zmuszeni jesteśmy do gromadzenia łatwopalnych i toksycznych po zapaleniu się materiałów sztucznych.

Współczesne pożary – więcej dymu niż ognia.

Charakterystyczną cechą współczesnych pożarów jest bardzo duże zadymienie jakie towarzyszy nawet niedużym źródłom ognia. Wywoływane często przez zwarcia instalacji elektrycznych w ciągach gdzie prowadzone są okablowania budynków oraz instalacje sanitarne wykorzystujące powszechnie plastikowy materiał pożary są szczególnie groźne dla zdrowia osób znajdujących się w strefie pożarowej.

Toksyczny dym jaki towarzyszy pożarom materiałów sztucznych jest wskazywany jako przyczyna zdecydowanej większości śmiertelnych ofiar pożarów – dokładnie osoby nie giną od samego ognia, ale od towarzyszącego mu dymu.

Walka z zadymieniem stała się jednym z głównych elementów zabezpieczenia ppoż.

Systemy przeciwpożarowe we współczesnych budynkach stawiają więc na kompleksowe zabezpieczenie ludzi przebywających w strefach zagrożenia pożarowego. Z uwagi na konieczność szybkiej i sprawnej ewakuacji stosowane są wyraźne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, oraz instalacje oddymiające ciągi komunikacyjne w budynkach.

W skład tego typu instalacji oddymiających wchodzą sterowane przez elektroniczne centrale przeciwpożarowe okna i klapy dymowe. System oddymiający powinien być wyposażony w certyfikowane okna oddymiające z przystosowanych do działania w każdych warunkach siłowniki otwierające okna oddymiające i klapy dymowe. Połączone one są z centralką, która w zależności od wyposażenia budynku może odbierać sygnały ostrzegawcze od czujek dymu i ciepła rozmieszczonych w obiekcie, przycisków ręcznego wzbudzania alarmu i systemu oddymiającego. Ważny aspektem jest zasilanie całego systemu. Często podczas pożaru dochodzi do szybkiego odłączenia budynku od źródeł zasilania. W przypadku kiedy okna oddymiające nie zdążą się otworzyć a prąd w obiekcie zostałby odłączony mogłoby dojść do całkowitego zadymienia pomieszczeń oraz ogromnego niebezpieczeństwa do ewakuowanych w takich warunkach ludzi. Z tego powodu systemy oddymiające wyposażane są w przynajmniej 2 źródła zasilania, oraz awaryjne zasilanie z akumulatorów. Dzięki temu, systematycznie sprawdzana instalacja systemu oddymiającego będzie zawsze gotowa do spełnienia swojego zadania podczas kryzysowej sytuacji.

Systemy oddymiające z funkcją przewietrzania

Dostępne w sklepie PPOŻ systemy oddymiające mają możliwość poszerzenia swojej podstawowej funkcjonalności o wentylowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w obiekcie budowlanym. W takie opcji systemy oddymiające wyposażane są w dodatkowe stacje pogodowe, które monitorują wiatr i wilgotność powietrza i w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych automatycznie zamykają okna oddymiające. Warto zwrócić uwagę na możliwość programowania harmonogramu przewietrzania przy udziale okien systemów oddymiających. Więcej informacji na stronach Systemy oddymiające Sklepu PPOŻ

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.