Funkcja systemów zarządzania w dużej organizacji


marko1986
Funkcja systemów zarządzania w dużej...
Dodano przez marko1986 · 1 153 odsłon

Wyrażenie zarządzanie obejmuje zestaw czynności opisujących działanie organizacji. W każdej firmie mogą być wdrażane różnorodne systemy. Najbardziej rozpowszechnione jest zarządzanie projektem bazujące na standardzie ISO 9001. W spółce system zarządzania zwiększa efektywność organizacji, pozwala uruchomić permanentne zmienianie procesów, polepszyć image, zwiększyć satysfakcję klientów, zredukować koszt działalności, minimalizować zasadnicze niezgodności, uzyskać odpowiednią jakość wykonywanych działań, zapewnić skuteczny przepływ wiadomości oraz uporządkować zarządzanie przedsiębiorstwem. Wprowadzenie i zasięg systemu zarządzania przedsiębiorstwem powinien być bezwzględnie przemyślaną uchwałą kierownictwa.

Zatwierdzony system trzeba udokumentować w formie księgi, przebiegów procesów. Wszystkie dokumenty powinny być wykonane przez fachowych, w danej dziedzinie wiedzy, pracowników organizacji. Systemy zarządzania projektowane są na bazie wymagań podanych w rozmaitych standardach, jakkolwiek możliwe jest tworzenie skutecznych systemów bez odnoszenia się do uregulowań zawartych w tych standardach. Systemy zarządzania obejmują zazwyczaj następujące elementy: wymagania ogólne, dokumentacja systemowa, zobowiązania kierownictwa, ukierunkowanie na konsumenta, zabezpieczenie zasobów, rozwój, zaopatrzenie, sprawdzanie, monitorowanie spełnienia wymaga i oczekiwa klienta, ustawiczne doskonalenie, prace korygujące, czynności zapobiegawcze. Rekomendowane jest zastosowanie w zarządzaniu firmy systemów informatycznych, które zapewniają sprawne zarządzanie procesami, kontrolowanie przepływu informacji, automatyzację wprowadzania istotnych danych, efektywne wykorzystanie zasobów, analizę procesów zarządzania, analizę przedsięwzięć, obniżenie kosztów zadań a także synchronizację wszystkich czynności.

Dla potrzeb sprawnego zarządzania przydatne są rzetelne dane, które muszą być wiarygodne, poprawne, aktualne a także rzeczowe. Analizowanie danych to metoda przetwarzania wyżej wymienionych danych dla uzyskania użytecznych wniosków. W zależności od wariantu danych powinno to oznaczać użycie trafnych narzędzi, np. diagram Ishikawy, diagram Pareto, spis Shewharta. Wszelkie kluczowe decyzje w organizacji winny być podejmowane na podstawie analizy informacji otrzymywanych z różnorodnych źródeł. Stałe doskonalenie systemu zarządzania znaczy nieustanne oraz metodyczne czynności celem zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu satysfakcji użytkownika. W celu stałego ulepszania projektów systemu zarządzania wykorzystywane są, zaprezentowane poniżej metody. Metody wymagane, przykładowo audity, przeglądy zarządzania, analiza działań zapobiegawczych a także badanie zadowolenia konsumenta. Metody wdrażane dodatkowo, których stosowanie uzależnione jest od specyfiki i potencjału techniczno-ekonomicznego konkretnej firmy, na przykład PDCA, sześć sigma, Kaizen, lean manufacturing. Wynikiem stałego poprawiania jest zapoczątkowanie usprawnień, celem poprawy skuteczności zarządzania oraz funkcjonowania spółki.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Kampanie w mediach społecznościowych

Aktualnie najlepszymi sposobami reklamowymi naszych produktów i marek są wszelakiego rodzaju kampanie w mediach społecznościowych. Pewnie zapytasz dlaczego akurat one. Odpowiedź...

Wysłany dnia przez Top Presell Pages
Biznes i ekonomia

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego

Repertorium z rosyjskiego Jeśli zastanawiamy się, jakie zadania w swej codziennej pracy prowadzi tłumacz przysięgły języka rosyjskiego warto zauważyć, że jego zadaniem jest nie...

Wysłany dnia przez Dziza