Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS?


Top Presell Pages
Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca,...
Dodano przez Top Presell Pages · 128 odsłon

Pracownik, który zachoruje, ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Obowiązek jego wypłacania spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS jest określone przepisami. Prawo w tej kwestii jest niezwykle precyzyjne i nie pozostawia miejsca na interpretacje. Zobacz, kiedy zasiłek chorobowy to obowiązek ZUS-u, a kiedy pracodawcy.

Kto jest uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy może otrzymać osoba, która nie jest zdolna do pracy z powodu choroby i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jednak świadczenie to nie przysługuje każdemu. Aby je otrzymać, chory musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej. Prawo do otrzymania świadczenia nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest również otrzymanie od lekarza zwolnienia chorobowego. W L4 określony zostaje powód niezdolności do pracy. Określony jest on jednym z kodów.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wysokość zasiłku chorobowego ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia, a kodu wpisanego przez lekarza na druku L4. Zgodnie z przepisami osobie ubezpieczonej przysługuje świadczenie chorobowe w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru – otrzymują je kobiety w ciąży oraz osoby przebywające w szpitalu, oddające tkanki, komórki lub narządy, poszkodowane w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy;
  • 80% podstawy wymiaru – jest to standardowa wysokość świadczenia, która wypłacana jest przy każdej chorobie;
  • 70% podstawy wymiaru – ten próg stosuje się, gdy pracownik przebywa w szpitalu.

Należy tu zaznaczyć, że podstawa wymiaru rozumiana jest przez prawo jako przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacanie zasiłku chorobowego przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, czas ten ulega skróceniu i pracodawca zobligowany jest do pokrycia zasiłku chorobowego przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku przekroczenia podanych powyżej dni chorobowych przez pracownika, ZUS przejmuje na siebie wypłatę świadczenia. Aby było to możliwe, pracodawca powinien wygenerować Z-3. Jest to dokument, który przekazywany jest do ZUS, aby ten mógł dokonywać wypłaty zasiłków pracownikowi. Należy go dostarczyć, jeśli pracodawca nie jest płatnikiem świadczenia, a także, kiedy L4 pracownika wykracza poza okres zawartej umowy. Pracodawcy, który mają problem z poprawnym wygenerowaniem druku Z3, mogą skorzystać z poradnika, jak stworzyć zaświadczenie ZUS Z-3 w systemie wfirma.pl. System pozwala na automatyczne tworzenie formularza po wprowadzeniu dat nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego.

Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS?

Wypłatę zasiłku chorobowego od pracodawcy przejmuje ZUS, jeśli osoba zatrudniona choruje dłużej niż 33 dni (pracownik powyżej 50 roku życia – 14 dni) w ciągu roku. Zgodnie z prawem Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia rekompensujące z powodu niemożności wykonywania pracy zawodowej wypłaca osobom zatrudnionym na umowę o pracę, zlecenie, wykonującym pracę nakładczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem jest bycie ubezpieczonym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy wypłaca przez 182 dni w roku kalendarzowym. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz osoby ze stwierdzoną gruźlicą. Te grupy mogą korzystać ze świadczenia przez 270 dni w roku kalendarzowym.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Szkolenia bhp Warszawa

Miło jest czasem napisać o czymś rozrywkowym ale tym razem znów chcę skupić się na innym temacie. Kompleksowa obsługa firmy bhp może się bardzo opłacać. To nie tylko oddanie...

Wysłany dnia przez michalarturax
Biznes i ekonomia

Pomoc w rachunkowości

Zakładając swoją własną firmę nikt nie myśli o biurokracji i stosie papierów. Oczywiście posiadanie swojego własnego interesu to bardzo wiele korzyści, ale pod warunkiem, ze...

Wysłany dnia przez mon