Stanowisko spawalnicze i bezpieczeństwo

wKażda praca wymaga szczególnej ostrożności a także zachowanie bezpieczeństwa, bez aspektu na rodzaj wykonywanego zawodu. Jednak jeśli mowa o spawanie oraz stanowisko spawalnicze bezpieczeństwo ma w tym przypadku specyficzne znaczenie, albowiem jeden błąd jest w stanie przyczynić się do nieszczęścia spawacza.

Spawalnia jest to dopasowane lub wydzielona część lokum, w której odbywają się stałe prace spawalnicze a także zlokalizowane są stanowiska spawalnicze. Takiego gatunku pomieszczenie powinno być wykonane zgodnie z obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ściany, strop spawalni oraz wnętrze kabiny spawalniczej powinny być pomalowany farbami matowymi. Parawany lub ścianki kabiny spawalniczej muszą być zrobione z materiału niepalnego czy też trudno zapalnego, jaki tłumi szkodliwe promienie optyczne. Powinny mieć wysokość co najmniej 2m, z zachowaniem przy podłodze szczeliny wentylacyjnej. Na każdego pracownika w spawalni winno przypadać około 15 m3 wolnej przestrzeni niezajętej poprzez urządzenia oraz sprzęt. Wielkość lokum powinna wynosić co najmniej 3,75 m. Podłoga w spawalni i na stanowiskach spawalniczych powinna być zrobiona z produktów niepalnych. Pomieszczenia w spawalni powinny być zaopatrzone w wentylację, jaka zapewnia zawodowe usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Stałe stanowisko spawalnicze, a na jakim jest możliwość emisji niebezpiecznych gazów a także pyłów, pracodawca ma zobowiązanie wyposażyć w wentylację stanowiskową.

Spawacz musi być wyekwipowany w: ubranie robocze, buty robocze, rękawice spawalnicze, maskę spawalniczą, nakrycie głowy i inne. Stanowiska, na których tworzone są prace spawalnicze powodujące rozprysk iskier, żużla albo gorących cząstek stałych, powinny być zabezpieczone przed możliwością wywołania pożaru w strefie rozprysku. Rozmieszczenie uposażenia oraz obrabianych artykułów powinno umożliwiać pośpieszne i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalnicze przez pracowników.

Stanowisko spawalnicze, na którym wykorzystywane są ręczne uchwyty spawalnicze, powinny być zaopatrzone w osprzęt umożliwiający bardzo bezpieczne odłożenie czy też zawieszenie uchwytu. Stanowisko spawalnicze do spawania łukowego elektrodami otulonymi musi być wyposażone w pojemnik na resztki elektrod. W spawalni oraz na stanowisku spawalniczym nie mogą być trzymane materiały łatwopalne. W pomieszczeniu mającym nie więcej niżeli 10 stanowisk spawalniczych, na których są wykorzystywane gazy palne, dopuszcza się indywidualne wyposażenie każdego stanowiska w butle niezbędne dla prowadzenia procesu technologicznego jak również w jedną zapasową butlę każdego gatunku gazu używanego na tym stanowisku.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.