Szkolenia BHP

W Polsce powszechne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało zabezpieczone każdemu wykonującemu pracę w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP. Sposób wykonania tego prawa oraz obowiązki pracodawcy wyznacza ustawa z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, a przede wszystkim jej dział X: „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Zgodnie z przepisami prawa pracy za stan bhp w zakładzie pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca. Tymczasem funkcje doradcze i kontrolne z zakresu bhp wypełnia służba BHP. Istotne misje jakie nałożone są na specjalistów do spraw BHP to analiza okoliczności i przyczyn powstałych wypadków przy pracy. Taka analiza to nie tylko wykonanie wymaganej prawem dokumentacji powypadkowej, ale również zaplanowanie poprawnych działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie powstaniu takich wypadków w przyszłości. Z całą pewnością jednym z tych działań to przeprowadzanie szkolenia BHP, na którym przedstawione będą powstałe w firmie wypadki, a także będą przeanalizowane przyczyny i okoliczności powstałych wypadków przy pracy. Często działaniami profilaktycznymi są zmiana organizacji pracy, naprawa niesprawnych maszyn i urządzeń, zakup nowych maszyn, czy też zakup i wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Należy zaznaczyć, że wszystkie działania profilaktyczne powinny być wykonane, a za zrealizowanie tych działań będą odpowiedzialne wyznaczone osoby.  Będą to bezpośrednio przełożeni, jeżeli będzie potrzeba zmian w organizacji pracy, czy też służba BHP, która wykonując szkolenia BHP będzie zobowiązana do zwrócenia szczególnej uwagi pracownikom na zagrożenia, w związku z którymi w firmie doszło do wypadków przy pracy. Reasumując wypadek, który powstaje w firmie pokazuje, że „coś poszło nie tak” i należy natychmiast przedsięwziąć wszystkie możliwe działania, aby przyczyny i wszelkie nieprawidłowości związane z wypadkiem były usunięte.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.