Transport – klasyfikacje

Słowo „transport” pochodzi od łacińskiego „transportare”, które oznacza czasownik przenieść, przewieźć . Transport jest więc tym samym przemieszczaniem ludzi lub ładunków przy wykorzystaniu uprawnionych do tego pojazdów. Podział transportu to nie tylko rozróżnienie na transport pasażerski i towarowy. Istnieje również klasyfikacja ze względu na środowisko, w jakim dany przewóz ma miejsce.

Wyróżnić zatem możemy transport powietrzny, zwany również lotniczym, który, jak sama nazwa wskazuje odbywa się drogą powietrzną za pomocą środków transportu takich jak samoloty czy śmigłowce. Tego typu przemieszczanie wymaga sporych nakładów finansowych, jest jednak bardzo wygodne i gwarantuje przemieszczenie się do wyznaczonego celu.

Transport powierzchniowy podzielić możemy na lądowy i wodny. Lądowy podlega kolejnej klasyfikacji, z której wyłania się podział na transport drogowy, kolejowy i rurociągowy, a także podziemny, naziemny i nadziemny. Transport drogowy odbywa się za pomocą pojazdów samochodowych, kolejowy obejmuje linie kolejowe oraz środki transportu takiej jak lokomotywa i wagony, z kolei rurociągowy to przemieszczanie ładunków poprzez rurociągi.

Transport wodny dzieli się na śródlądowy i morski. Wyróżnić możemy ponadto mieszane rodzaje transportu, w którego skład wchodzą transport kombinowany, bimodalny, intermodalny i multimodalny. Kombinowany to połączenie dwóch środków transportu, bimodalny wiąże się z transportem drogowym połączonym z kolejowym bez przeładowania, intermodalny wykorzystuje więcej niż jedną gałąź transportu nie zmieniając jednak jednostki ładunkowej, a transport multimodalny skupia się na wykorzystanie więcej niż jednego środka przewozu, przy występowaniu jednej umowy o przewóz.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.