Konkurs ofert – wstęp do zamówień publicznych


Wojtek
Konkurs ofert – wstęp do zamówień...
Dodano przez Wojtek · 1 344 odsłon

Procedura konkursowa to nic innego, jak obietnica publiczna, składana przez podmiot ogłaszający się organizatorem konkursu. W trybie zamówień publicznych procedura ta stanowi cenne wsparcie, ułatwiające poszukiwanie wykonawców oraz rozpoczęcie właściwej procedury przetargowej, bądź też procedurę zakupu z wolnej ręki. Przedmiotem każdego konkursu jest realizacja określonego rodzaju pracy, do której prawa przenoszone są na podmiot zamawiający. Procedura konkursowa wyłania najlepsze projekty przygotowane przez osoby legitymujące się specjalistyczną wiedzą bądź też wyjątkowymi umiejętnościami. Na ogół procedura konkursowa ma na celu uzyskanie przez podmiot zamawiający praw majątkowych do określonego dzieła (pracy konkursowej), jednakowoż często stanowi ona wstęp dla wyłonienia ofert i zaproszenia ich do składania ofert przetargowych.

Co jest przedmiotem konkursu?

Sąd konkursowy wybiera odpowiedniego rodzaju projekty z takich dziedzin jak:  planowanie, architektura, inżynieria wodna/lądowa, przetwarzanie danych oraz urbanistyka.

Gratyfikacja uczestników i laureatów konkursu

Wyniki konkursu rozstrzygane są przez specjalnie powołany sąd konkursowy. Może on przyznawać nagrody pod postacią pieniędzy, bądź też rzeczy. W kontekście przetargów publicznych często zdarza się, iż laureaci konkursów są zapraszani do składania ofert na już szczegółową realizację projektów .

Ogłaszanie procedury konkursowej

Procedura konkursowa rozpoczynana jest złożeniem ogłoszenia o konkursie. Zgodnie z prawem ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym, najczęściej na stronie internetowej podmiotu zamawiającego oraz na stronie internetowej tegoż. Ogłoszenia konkursowe znajdują się w Biuletynie Zamówień Publicznych niestety przeglądanie tego biuletynu jest uciążliwe, na szczęście istnieją bezpłatne wyszukiwarki przetargów które znacznie ułatwiają znalezienie interesującego przetargu i konkursu. Wyszukiwanie ofert przetargowych i konkursowych znacząco ułatwia bezpłatna wyszukiwarka przetargów, za pomocą której każda zainteresowana procedurą osoba może wziąć udział w postępowaniu zgodnym z trybem przewidzianym w Prawie Zamówień Publicznych.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie ofert mogą startować na ogół osoby fizyczne, prawne i jednostki bez osobowości prawnej. Do wzięcia udziału w konkursie i przygotowania pracy najczęściej konieczne będzie posiadanie specjalistycznych uprawnień.

Uczestnicy pragnący przystąpić do procedury konkursowej, składają wnioski o dopuszczenie ich udziału, w przewidzianych odgórnie terminach.

Regulamin konkursu precyzuje wymagania względem uczestników konkursu. Brak ich spełnienia skutkować może wykluczeniem uczestnika.

Rozstrzygnięcie procedury konkursowej rozpatruje wszelkie prace i ocenia je zgodnie z kryteriami ogłoszonymi i zawartymi w regulaminie. Sąd konkursowy wybiera najlepsze prace konkursowe. Do tego momentu wszystkie informacje na temat uczestników pozostają anonimowe. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia sąd konkursowy dopiero poznaje dane identyfikacyjne podmiotu biorącego udział w konkursie.

O wynikach konkursu zamawiający bez zbędnej zwłoki zawiadamia uczestników. Prace sądu konkursowego są rejestrowane w ramach protokołu.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Ciekawe auta

Profesjonalna wypożyczalnia aut ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych propozycji obejmujących pojazdy wielorakich kategorii. Do dyspozycji wszelkich zainteresowanych interesantów...

Wysłany dnia przez maksoff98
Biznes i ekonomia

Pomoc w poszukiwaniu dobrych usług księgowych

Wszystkie duże przedsiębiorstwa potrzebują sprawnie działającej księgowości. Bez tego typu usług może dojść do wielu nieporozumień natury finansowej. Błędy w rozliczeniach...

Wysłany dnia przez koleszkamieszka