Obligacje korporacyjne a rynek Catalyst


Ida Borej
Obligacje korporacyjne a rynek Catalyst
Dodano przez Ida Borej · 1 365 odsłon

Obecnie w Polsce największym rynkiem umożliwiającym inwestowanie w obligacje korporacyjne jest rynek Catalyst, którego początek działalności datuje się na 30 września 2009. Właściwie przed tą datą trudno mówić o rozwoju obligacji korporacyjnych, gdyż na ich kupno mogły zdecydować się praktycznie tylko banki TFI, ubezpieczalnie  i najbogatsi klienci indywidualni. Przeciętny inwestor nie mógł sobie pozwolić na tą formę inwestycji przed wprowadzeniem Catalyst.  Działania tego rynku skierowane są na platformę transakcyjną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (obsługa klienta detalicznego) oraz BondSpot (obsługa klientów hurtowych). Giełda Papierów Wartościowych jest instytucją publiczną, która umożliwia obrót papierami wartościowymi (m. in. akcjami, obligacjami) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Natomiast BondSpot to założona w 1996 roku spółka akcyjna, która zajmuje się prowadzeniem polskiego rynku pozagiełdowego. Jej celem jest organizacja rynku pieniężnego oraz prowadzenie notowań papierów wartościowych, które nie mogą zostać dopuszczone na Giełdę Papierów Wartościowych.

Catalyst prowadzi dwa rynki (detaliczny i hurtowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych (jednostką transakcyjną jest obligacja) oraz dwa rynki (również detaliczny i hurtowy) na BondSpot (jednostka transakcyjna musi mieć wartość co najmniej 100 tyś. zł). Dzięki takiej strukturze Catalyst jest rynkiem uniwersalnym, ponieważ może być dostosowany do emisji o różnych wielkościach, różnej charakterystyce oraz spełnia potrzeby inwestorów różnego typu, m. in. hurtowych, detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że z punktu widzenia indywidualnego inwestora najważniejszy jest rynek detaliczny Giełdy Papierów Wartościowych, ponieważ tam przede wszystkim notowane są obligacje korporacyjne.

Istotną kwestią jest to, że wszystkie działania tego rynku są regulowane za pomocą dokumentu ustalającego warunki funkcjonowania rynku dłużnego instrumentów finansowych, a także zasady uczestnictwa w obrocie, rozpowszechniania informacji o transakcji, zakres obowiązków transakcyjnych oraz system rozliczeń transakcji i opłat. Dokument, w którym zostało to wszystko zawarte został zatytułowany „Zasady działania Catalyst”. Ponadto, do każdego z rynku, zostały sporządzone odrębne regulaminy. Każdy potencjalny inwestor indywidualny może korzystać z następujących źródeł informacji: dokument informacyjnym/nota informacyjna oraz raporty bieżące oraz raporty z wynikami finansowymi. Obowiązki informacyjne emitentów reguluje załącznik nr 4 do regulaminu ASO.

Obligacje korporacyjne to bardzo dobry sposób pozyskiwania funduszy na działalność przedsiębiorstw, stąd należałoby wyszczególnić zalety korzystania z rynku Catalyst. Przede wszystkim, emisje, które są przeprowadzane za pomocą tego rynku mogą cieszyć się zdecydowanie większym zainteresowaniem inwestorów, ze względu na dużą płynność i przejrzystość instrumentów finansowych. Następnie, obecność na rynku Catalyst zwiększa wiarygodność emitenta jako dłużnika, gdyż można prześledzić jego sytuację finansową, co zmniejsza ryzyko inwestycji. Pozyskana w ten sposób wiarygodność może w przyszłości skutkować łatwiejszym i szybszym pozyskiwaniem inwestorów. Ostatnią, choć nie mniej istotną kwestią, jest promocja emitenta jako przedsiębiorstwa, związana z okresowym i bieżącym przekazywaniem informacji.

Reasumując, przedsiębiorstwo decydujące się na emisję obligacji korporacyjnych, powinno poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem do obrotu obligacji na rynku Catalyst, gdyż zwiększa to szansę na pozyskanie finansowania poprzez kapitał dłużny. Dla inwestorów Catalyst to również możliwość handlowania obligacjami na rynku wtórnym – dzięki temu mogą kupować i sprzedawać obligacje w dowolnym momencie. Śledzą informacje o spółce itp. Dla spółki – rozpoznawalność, wiarygodność i szansa na łatwiejsze pozyskiwanie kapitału.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Aplikacje webowe Kraków

Fora, sklepy internetowe czy różnego rodzaju serwisy transakcyjne, to przykłady aplikacji webowych, które pozwalają na realizację różnych projektów. Aby mieć pewność, że będą one...

Wysłany dnia przez majkel12
Biznes i ekonomia

Portal Przedsiębiorczych Pol-Bc.com

Portal Przedsiębiorczych Pol-Bc (Pol-Bc/business orientedsocial network website) to międzynarodowy portal społecznościowy zrzeszający osoby przedsiębiorcze, poszukujące szansy...

Wysłany dnia przez BrunonK