Polityczny entertainment - na progu kampanii wyborczej.