Przeglądy systemu safetyway, systemy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo