Kogo powinien interesować nadzór archeologiczny?


radsok
Kogo powinien interesować nadzór...
Dodano przez radsok · 1 820 odsłon

Ustawa O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, że badania archeologiczne to działania, które polegają na odkryciu oraz udokumentowaniu, a w razie konieczności zabezpieczeniu zabytku. W szczególności chodzi o nadzór archeologiczny. Do podjęcia tego typu badań są zobowiązane osoby, które na danym terenie chcą postawić budynek np. dom.

Badania archeologiczne możemy podzielić na kilka rodzajów.

Nadzór archeologiczny

Pierwszym z nich jest nadzór archeologiczny. Tego typu badanie wykonuje się m.in. wtedy kiedy ktoś chce wybudować na danym terenie jakiś budynek. Archeolog jest obecny przy pracach wykopaliskowych i dokumentuje wszystko, co zaobserwował. Jeżeli zobaczy on coś, co może być zabytkiem, może wstrzymać pracę do momentu jego zabezpieczenia. Nadzór archeologiczny zaczyna się w momencie rozpoczęcia prac ziemnych na terenach, na których mogą występować zabytki i trwa do momentu ich zakończenia.

Wyprzedzające badania sondażowe

Ten rodzaj badań ma na celu potwierdzić czy na danym terenie faktycznie znajdują się jakieś zabytki i czy powinien on zostać objęty szczególną ochroną. W praktyce polega to na tym, że prowadzi się wykopaliska w miejscach, które zostały wskazane przez konserwatora zabytków. Archeolog, podejmując się tego typu pracy, musi prowadzić całą dokumentację z działania.

Wyprzedzające badania szeroko płaszczyznowe

Tego typu badania obejmują stosunkowo duży obszar i wykonuje się je przed dokonaniem jakichkolwiek prac budowlanych. Również przy tym rodzaju badań konieczna jest ciągła obecność archeologa, który będzie wszystko nadzorował i dokumentował.
Jeżeli odpowiednie badania zostaną przeprowadzone i ich wynik określi, że możliwe jest prowadzeni prac budowlanych na danym terenie, dopiero wtedy mogą być one rozpoczęte.

Planujesz inwestycje? Najpierw zaplanuj nadzór archeologiczny!

Nadzór archeologiczny wraz z innymi badaniami jest więc potrzebny każdemu inwestorowi, który planuje postawić budynek na terenach, na których podejrzewa się, że mogą skrywać cenne zabytki. Na terenie naszego kraju tego typu nadzór archeologiczny może prowadzić archeolog, który minimum roczny staż wykopaliskowy. Zajmuje się on wtedy obserwacja danego terenu oraz sporządza potrzebna dokumentacje, która może pozwolić na kontynuowanie inwestycji, jeżeli żaden zabytek na tym nie ucierpi.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Oferta biura podatkowe

Na rodzimym rynku jest wielka ilość biur rachunkowych i nikt, kto potrzebuje profesjonalistów, którzy mają zająć się jego księgowością, nie powinien mieć trudności z wybraniem...

Wysłany dnia przez lipamaster1
Inna

Ciekawe prezenty

Niewiele kiedy doskonale wiemy, co kupimy naszym bliskim w ramach prezentu. Miałbym ochotę na 100% nabyć ekskluzywne prezenty, jednakże nie w każdej sytuacji posiada się ku temu...

Wysłany dnia przez linkage1