Odszkodowanie z OC


odszkodowania
Odszkodowanie z OC
Dodano przez odszkodowania · 1 247 odsłon

Odszkodowanie z OC – dwie strony medalu

Każdy uczestnik ruchu drogowego poruszający się pojazdem mechanicznym powinien posiadać ubezpieczenie OC. W razie kolizji bądź innego zdarzenia drogowego wszyscy poszkodowani jak i ich spadkobiercy mogą się ubiegać o odszkodowania mające na celu przywrócenie stanu z przed zdarzenia bądź rekompensatę finansową. Z punktu widzenia uczestnika ruchu drogowego posiadanie ubezpieczenia OC jest sprawą bardzo istotną właśnie z powodu mogących powstać roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy. W sytuacji, gdy spowodujemy kolizją drogową wszelkie szkody powstałe w jej wyniku pokrywa ubezpieczalnia, w której zakupiliśmy polisę OC. Oznacza to, że wszelkie możliwe odszkodowania z OC będą wypłacane przez ubezpieczyciela – cała odpowiedzialność finansowa względem poszkodowanych zostaje zdjęta ze sprawcy. Jak już wspomniałem jest to bardzo istotne, ponieważ łączne roszczenia odszkodowawcze nawet w przypadku niewielkiego zdarzenia z udziałem jednego bądź dwóch aut potrafią sięgnąć kwot 10, 20 tyś. zł. W przypadku, gdy w zdarzeniu mamy poszkodowanych – szkody osobowe – kwota ta bardzo łatwo może ulec zwielokrotnieniu a w skrajnych przypadkach możemy zostać obciążeni rentą na rzecz poszkodowanego a w przypadku wypadków śmiertelnych – na rzecz rodziny.

Z punktu widzenia poszkodowanego należy wiedzieć, że oprócz odszkodowania za uszkodzone auto oraz odszkodowania z ZUS – w przypadku doznania obrażeń – szkód osobowych możemy się starać o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia drogowego. Odszkodowanie to jest wypłacane niezależnie od świadczenia, które uzyskamy z ZUS i zwracamy się po nie bezpośrednio do ubezpieczalni, w której sprawca wykupił OC. Odszkodowanie z OC – czytaj więcej na ten temat tutaj. Bardzo często zdarza się, że osoby poszkodowane nie są świadome swojego prawa do odszkodowania z OC. Bez obaw – aby wystąpić o odszkodowanie z OC po wypadku mamy 3 lata od momentu zdarzenia drogowego, które doprowadziło do powstania szkody osobowej. W sytuacji, gdy zdarzenie było bardzo poważne – długi okres przebywania w szpitalu i wszczęte z urzędu postępowanie wyjaśniające – termin roszczeń wydłuża się aż do 20 lat wstecz. Oznacza to, że w przypadku najcięższych wypadków i uszkodzeń ciała / rozstroju zdrowia mamy 20 lat na to by starać się o stosowne odszkodowanie z OC.

W przypadku osób nieletnich czas przedawnienia zaczyna biec dopiero w momencie osiągnięcia pełnoletności. Oznacza to, że osoby niepełnoletnie mogą czekać aż do osiągniecia pełnoletności – od tego momentu mają równo 2 lata na wystosowanie roszczenia. Oczywiście w imieniu osoby niepełnoletniej o odszkodowanie może w każdej chwili wystąpić prawny opiekun takiej osoby, bądź odpowiedni podmiot przez takiego opiekuna upoważniony.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Usługi

Torby zakupowe, a komunikat marketingowy

Torby bawełniane, posiadają ogromną ilość zastosowań, począwszy od funkcji marketingowej, po użyteczną i związaną z modą. Torby reklamowe być mogą wykorzystane w formie gratisu...

Wysłany dnia przez kompleta
Motoryzacja

Drogi niszczone przez kierowców

Nie od dziś wiadomo że nasze drogi są przepełnione. Aut ciągle przybywa a drogi nie stają się szersze. W dodatku w naszym kraju w dużej mierze spedycja towarów odbywa się...

Wysłany dnia przez mgrpreclowanie