Pomoc prawnika w rozwiązywaniu sporów pracowniczych


Top Presell Pages
Pomoc prawnika w rozwiązywaniu sporów...
Dodano przez Top Presell Pages · 3 416 odsłon

Spory pracownicze są konsekwencją nieporozumień między pracownikami a pracodawcami. Prawo pracy ma swoje specyficzne cechy. Biorąc pod uwagę okresy proceduralne, praca prawnika specjalizującego się w prawie pracy powinna być wykonywana tak szybko, jak to możliwe. Ponadto pojawiają się pewne trudności w gromadzeniu dowodów i ich wykorzystywaniu w postępowaniach sądowych. Prawnicy od sporów pracowniczych mogą chronić zarówno prawa pracodawców, jak i pracowników, których interesy mogą zostać naruszone po zwolnieniu lub przyjęciu do nowej pracy.

Pomoc prawnika biegłego w prawie pracy

  Pracodawca jest zainteresowany prowadzeniem biznesu i osiąganiem zysków, natomiast pracownik interesuje się głównie wysokością zarobków. Jest to klasyczne zderzenie interesów, dlatego istnieje bardzo jasne ustawodawstwo, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między pracownikiem a pracodawcą. Prawnik zna dokładnie prawo pracy i jego egzekwowanie w każdej sytuacji, w tym wypłatę za zwolnienia chorobowe, urlop wypoczynkowy, pracę w godzinach nadliczbowych, opóźnienia w wynagrodzeniu, urlop macierzyński, odprawy, zwolnienia z pracy itd.

  Dzisiaj często zdarzają się sytuacje, w których pracownicy nie mogą domagać się swoich praw pod groźbą zwolnienia. Ale jednocześnie jest wiele przypadków, w których pracodawca jest ofiarą (uszkodzenie mienia, ujawnienie tajemnic itp.). Prawo pracy zapewnia pracodawcy szereg procedur umożliwiających rozstrzygnięcie sporu bez wnoszenia go do sądu. Aby spory pracownicze powstały jak najrzadziej, pracodawca musi znać swoje prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki pracowników. 

Do najczęstszych konfliktów należą następujące spory:

 • Spór o pracę związane z przywróceniem utraconego miejsca pracy
 • Roszczenia związane z odszkodowaniem za szkody wyrządzone zdrowiu pracowników z powodu nieprzestrzegania przez firmę niezbędnych standardów
 • Ujawnianie tajemnic firmowych
 • Spory pracownicze związane z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa pracy regulujących urlop macierzyński i wypoczynkowy
 • Roszczenia związane z nieuzasadnioną odmową zatrudnienia i wieloma innymi.

  Korzystając z usług prawnika można liczyć na rozwiązanie sporu zarówno w postępowaniu pozasądowym, jak i sądowym, przy ścisłym przestrzeganiu procedur prawnych. Specjalista ds. prawa pracy sprawdzi i opracuje dokumentację zgodnie z wymogami prawodawstwa. Ponadto prawnik będzie reprezentować interesy klienta przed różnymi instytucjami a także przed sądem. A także, będzie śledzić wykonanie wyroku przez komorników.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy może świadczyć następujące usługi:

 • Konsultacje w kwestiach prawa pracy
 • Sporządzanie opinii prawnych w kwestiach prawa pracy
 • Wsparcie prawne podczas inspekcji pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy
 • Pomoc w przygotowaniu skargi na wyniki kontroli do wyższej instancji, skarga, pozew do sądu
 • Ochrona interesów pracodawcy
 • Przedprocesowe rozstrzyganie sporów pracowniczych, w tym związanych ze zwolnieniem pracownika, z odszkodowaniem za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy pracownika itp.
 • Opracowywanie i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji personalnej.

  Spór pracowniczy w sądzie, niezależnie od jego charakteru i złożoności, zawsze wymaga udziału profesjonalnego prawnika. Po pierwsze, ochrona praw w tej dziedzinie wymaga doskonałej znajomości prawa pracy. Praktyczne doświadczenie prawnika pozwala oferować klientom wszelkiego rodzaju usługi prawne mające na celu ochronę ich praw w sądzie i na etapie regulacji przedprocesowej. Korzystanie z wykwalifikowanej pomocy prawnej pomoże chronić interesy, przywrócić naruszone prawa pracownicze.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Jak rozpocząć tłumaczenie stron www?

Tłumaczenia stron i sklepów internetowych – początki. Jeżeli myślisz  o wejściu ze swoim produktem na rynek zagraniczny to jednym z pierwszych kroków powinno być tłumaczenie....

Wysłany dnia przez bugi1983
Biznes i ekonomia

Rola nitów w procesach łączeń materiałów.

Zbyt narzędzi pneumatycznych jest przeważającym profilem działania naszej firmy. Charakter oferowanych przez nas produktów ujrzeć można na naszej witrynie. Niezwykle dla nas...

Wysłany dnia przez wyposazeniesklepow