W 1958 roku powstaje niemiecki aparat Certo-Phot. Zdjęcia testowe.