Wiara w żaden sposób nie wyklucza nauki i na odwrót. Jedynie naszemu ograniczonemu umysłowi może wydawać się inaczej.