Po remoncie konieczny jest wywóz gruzu Łódź oraz inne miasta oferują wiele takich usług