Jak dokładnie wygląda audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest szczególnego rodzaju opracowaniem. Dokument taki może być sporządzony tylko przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Wszelkie wytyczne związane z przygotowywaniem audytu regulowane są przepisami prawa, które wskazują cel i zakres przygotowywania takiego opracowania, a także podają poszczególne jego elementy.

Po co audyt?

Audyt energetyczny sporządzany jest po to, aby zdiagnozować bieżące zapotrzebowanie konkretnego budynku na energię, zbadać jego stan techniczny, a także wskazać możliwe rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej. Dokument ten służy zazwyczaj do uzyskania premii termomodernizacyjnej, czyli rządowego wsparcia finansowego dla osób podejmujących się działań termomodernizacyjnych.

Co powinien zawierać?

Aby audyt energetyczny został zaaprobowany przez daną instytucję udzielającą premii, musi być sporządzony według schematu określonego w stosownym rozporządzeniu. Jego kolejne elementy to:

  1. strona tytułowa (zawiera m.in. dane audytora i właściciela budynku oraz spis treści)
  2. karta audytu (ogólna charakterystyka budynku wraz z jego parametrami energetycznymi)
  3. spis dokumentów i danych źródłowych, którymi posługiwał się audytor (dodatkowo umieszcza się tu uwagi inwestora, przede wszystkim jego deklarację maksymalnej kwoty wkładu własnego)
  4. inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku (to bardzo rozbudowany fragment, opisujący m.in. opis konstrukcji i technologii, charakterystykę energetyczną, systemu grzewczego, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemu wentylacji, węzła cieplnego lub kotłowni oraz instalacji gazowej i elektrycznej
  5. ocena stanu technicznego budynku pod kątem inwestycji termomodernizacyjnych
  6. wykaz możliwych do zastosowania usprawnień i przedsięwziąć termomodernizacyjnych
  7. wskazanie optymalnego wyboru wraz z opisem technicznym i szkicami.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.