Trening Umiejętności Społecznych – na czym polega i do kogo jest skierowany?


Top Presell Pages
Trening Umiejętności Społecznych – na czym...
Dodano przez Top Presell Pages · 4 235 odsłon

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) umożliwia rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego u dzieci przejawiających trudności w relacjach zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Zajęcia terapeutyczne skierowane są do podopiecznych w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i osób dorosłych. Terapia TUS przeznaczona jest dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Można ją realizować w formie zajęć indywidualnych lub poprzez pracę w grupie. Wartości TUS dostrzegają rodzice, nauczyciele i sami uczestnicy.

Zwiększona rozpoznawalność przypadków zaburzeń należących do spektrum autyzmu skutkuje wzmożonym zainteresowaniem tą formą pomocy. Najważniejszym aspektem procesu terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera jest wykształcenie odpowiednich zachowań w różnych sytuacjach społecznych.

Komu dedykowana jest terapia TUS i jakie są zasady kierowania do udziału w terapii?

Uczniowie mogą być obejmowani są zajęciami terapeutycznymi po przeprowadzeniu badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, co skutkuje otrzymaniem zalecenia uczestnictwa w tego typu spotkaniach. W przypadku oświaty regulowane jest to odpowiednimi przepisami. Podopieczni w wieku przedszkolnym i szkolnym mają zapewniony udział w zajęciach wspierających ich rozwój w postaci zajęć rewalidacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jakie są cele Treningu Umiejętności Społecznych?

Zorganizowane zajęcia terapeutyczne ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych. Wzmacniają one samoocenę, poczucie tożsamości i własnej wartości. Terapia TUS skierowana jest w szczególności do osób napotykających trudności adaptacyjne w nowym miejscu, odznaczających się wysokim poziomem lęku w relacjach międzyludzkich i stosujących przemoc werbalną i fizyczną. Celem Treningu Umiejętności Społecznych jest zmiana zachowań niepożądanych na społecznie akceptowane. Można to osiągnąć poprzez trening umiejętności komunikacyjnych, uczenie podopiecznych rozpoznawania emocji i potrzeb, rozwijanie zdolności współpracy w grupie i pracę nad przestrzeganiem zasad. Dzieci i nastolatkowie poddawani terapii TUS nabywają nowe kompetencje społeczne dzięki integracji grupy i oswajanie się z nowymi osobami. Współdziałanie w zespole pozwala w bezpiecznych warunkach kształtować umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją czasopisma TerapiaSpecjalna.pl.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Nauka i technika

Praktyki zawodowe w zawodzie opiekuna

Praktyki zawodowe opiekunów Szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe jest na rynku coraz więcej. Pracodawcy z uznaniem patrzą na kandydatów, którzy stale...

Wysłany dnia przez jpb
Społeczeństwo

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia w pracy

Czy trzeba się ubezpieczać? W obecnych czasach ubezpieczenia na życie, oraz ubezpieczenia w pracy są opcjami obowiązkowymi, podobnie jest z ubezpieczeniami szkolnymi –...

Wysłany dnia przez Top Presell Pages