Nowe prawo e-commerce, a obowiązki przedsiębiorców.


Wujek Marcin
Nowe prawo e-commerce, a obowiązki...
Dodano przez Wujek Marcin · 1 478 odsłon

W przyszłym roku zmieni się prawo e-commerce. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 13 czerwca 2014 roku Polska jest zobowiązana implementować do polskiego prawa nowe reguły prawa konsumenckiego.

Jedną z poważniejszych zmian, jakie pociąga za sobą wprowadzenie nowego prawa jest przyznanie konsumentom dłuższego terminu na wypowiedzenie umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa bez podania przyczyny. Od czerwca 2014 roku termin ten będzie wynosił nie dziesięć, ale czternaście dni. Dodatkowo rozszerzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców będzie skutkowało tym, że podmioty gospodarcze przy zawieraniu umowy z konsumentem, będą musiały poinformować go o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobią termin odstąpienia od umowy automatycznie przedłuży się o 12 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego będzie mógł w każdej chwili w trakcie tego 12 miesięcznego terminu poinformować klienta o przysługującym mu prawie. Wówczas termin 14 dni na odstąpienie od umowy przez konsumenta będzie liczony od dnia, którym nastąpiło zawiadomienie o przysługującym mu prawie.

Powyższe zmiany mają istotne znaczenie przede wszystkim dla całej branży e-commerce, bowiem zaniechanie obowiązku poinformowania konsumenta o jego prawach, może spowodować, że np. po 10 miesiącach sklep internetowy otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy i będzie zobowiązany zwrócić zapłaconą cenę. Nie bez znaczenia jest fakt, że okres roku w działalności handlowej to czas, w którym mogą zajść istotne zmiany. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do nadchodzącej nowelizacji, tym bardziej, że nie jest to jedyna zmiana, jaką planuje ustawodawca. Nowa ustawa zmieniająca prawo e-commerce spowoduje, że przedsiębiorcy zostaną obciążeni licznymi obowiązkami informowania konsumentów o składnikach ceny, wszelkich innych kosztach, bo w przeciwnym wypadku konsument nie ich ponosił, co oznacza, że sklepy internetowe nie będą mogły windykować należności opisanych wyżej i będą musiały ponosić je z własnych środków. Dla precyzji należy jedynie wspomnieć, że jest to dopiero projekt ustawy, ale wprowadza ona dyrektywę unijną, w której uwzględniono opisane wyżej terminy, co rodzimy ustawodawca musi uszanować.

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Kim jest prawnik?

Prawnik to osoba, która praktykuje prawo, jako adwokat, sędzia, adwokat, doradca lub adwokata. Prawo to system zasad postępowania ustalonych przez suwerennego rządu do...

Wysłany dnia przez HedeaBart
Biznes i ekonomia

Sprawiedliwy Handel, czyli wiem, co kupuję

Podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie jakiegoś artykułu wciąż pozostaje cena. Oczywiście nie mniej istotna jest jakość, skład, funkcjonalność itp., ale spośród dwóch...

Wysłany dnia przez nataliag