Polska myśl fotooptyczna w latach 60' - powstaje Start-B - lustrzanka.