Projektowanie i montaż tras kablowych - zasady bezpieczeństwa