W sądzie uzyskasz sprawiedliwość a satysfakcję da cI mediacja