Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych firm

audyt energetyczny

Kilka miesięcy temu, a dokładnie 20 maja 2016 roku sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. W myśl tej ustawy każde duże przedsiębiorstwo musi wykonać audyt energetyczny. Ustawa ta weszła w życie dnia 1 października 2016 roku, więc nie tak dawno. Od tej chwili każdego dużego przedsiębiorcę obowiązuje przeprowadzenie audytu energetycznego.

Jakie firmy są objęte obowiązkiem audytu

Nakaz mówi o tym, że żeby audyt był przeprowadzony dobrze, musi obejmować minimum 90% zużycia energii wszystkich nośników, w tym także przez transport. Jak określić to, jakie przedsiębiorstwo jest zaliczane do dużych? Reguluje to ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Według niej, aby określić przedsiębiorstwo jako duże, musi ono: zatrudniać 250 i więcej osób a jego obrót roczny musi oscylować w granicach 50 mln euro.

Każda tego typu firma, musi przeprowadzać audyt energetyczny raz na cztery lata. O wynikach audytu i potencjalnych oszczędnościach na energii, przedsiębiorstwo musi poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin składania tego typu deklaracji wynosi 30 dni. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zrobi tego w określonym terminie, może zostać na nie nałożona kara w wysokości nawet 5% rocznego obrotu.

Raport po dokonanym audycie

Po dokonanym audycie przedsiębiorstwo powinno dostać od firmy przeprowadzającej audyt opis stanu faktycznego badanego zakładu oraz analizę efektywności użytkowania energii. W opracowaniu powinna także zostać przeprowadzona analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej. Powinna ona wskazywać m.in. w jakich obszarach możliwy jest wzrost efektywności naszej sieci energetycznej. Raport powinien być zawsze przeprowadzany na podstawie jak najbardziej aktualnych danych. Dobrze przeprowadzony audyt powinien zawierać również różnego rodzaju propozycje rozwiązań, które mogą przynieść oszczędności energii w naszej firmie.

Jeżeli więc prowadzisz duże przedsiębiorstwo i jeszcze nie przeprowadziłeś audytu energetycznego, warto zrobić to jak najszybciej, żeby później nie mieć nieprzyjemności.

Czytaj więcej na: audyt energetyczny

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.